Pressmeddelande, 

I Norra Finlands bereds en informationsförvaltning som omfattar hela vårdområdet

(Kommunförbundet informerar 11.9.2014) I Norra Finland har planerats en verksamhetsmodell för ett samarbete inom social- och hälsovårdens informationsförvaltning i regionen. Enligt planerna införs modellen hösten 2014 genom gemensamma beslut av alla 68 kommuner i regionen och de fem sjukvårdsdistrikten.

Målet är att den verksamhetsmodell som utvecklats för Norra Finland införs också i de övriga framtida vårdområdena. Beredningen pågår också i de övriga regionerna och målet är att samarbetet kan organiseras i alla regionerna så snabbt som möjligt. Genom den gemensamma organisationen kan förslag om datateknik ges som underlag för planeringen av vårdområdena.

Genomförandet samordnas via forumet AKUSTI med sekretariat vid Kommunförbundet. Avsikten med forumet AKUSTI är att skapa en etablerad samarbetsmodell för utvecklingen av social- och hälsovården.

– Införandet av lagen om ordnandet av social- och hälsovården orsakar stora strukturella förändringar i produktionen och organiseringen av social- och hälsovården. Reformerna kan inte genomföras utan att datasystemen och informationsutbytet ses över, säger projektchef Minna Saario vid Kommun-förbundet.

Samarbetet inom informationsförvaltningen konkretiserar förändringsarbetet

– Målet för samarbetet inom informationsförvaltnigen är att stödja utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna och genomförandet av de förändringar som social- och hälsovårdsreformen kräver. Detta lyckas endast om datasystemens kompatibilitet och användbarhet kan förbättras och om man kan undvika utveckling och upphandling av överlappande lösningar, bedömer förvaltningsöverläkare Juha Korpelainen vid Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

– Den nya verksamhetsmodellen för vår region har beretts i samarbete med sjukvårdsdistrikten och de största kommunerna. I detta har Uleåborgs stad och Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt haft huvudansvaret. Målet är att samarbetsmodellen ska underlätta utvecklingen av serviceproducenternas informationsförvaltningen i regionen som helhet och också förberedelserna för reformerna inom social- och hälsovården.

Närmare upplysningar:

Minna Saario, projektchef, tfn 050 372 63 08

Juha Korpelainen, förvaltningsöverläkare, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, tfn 0400 834 541

Karri Vainio, sakkunnig, tfn 050 387 16 20

Läs mer om dessa teman