Pressmeddelande, 

Jouni Parkkonen väljs till verksamhetsledare för Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry

(Kommunförbundet och Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry (KOVA) informerar 2.9.2014) Finlands Kommunförbund och föreningen Kohtuuhintaisten vuokra-asumisen edistäjät ry (KOVA) har valt Jouni Parkkonen, 34, till KOVA:s nya verksamhetsledare. Parkkonen inleder sitt värv i början av oktober 2014.

 

Jouni Parkkonen arbetar för närvarande som specialmedarbetare för undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru. Tidigare har han arbetat bland annat som specialmedarbetare för bostadsministern vid miljöministeriet. Parkkonen är tradenom och slutför för närvarande sina MBA-studier vid Haaga-Helia yrkeshögskola.

– Jag vill vara med och göra KOVA till Finlands ledande expert och påverkare i frågor om boende till rimligt pris. Det finns ett stort behov och många möjligheter inom bostadspolitiken att främja boende till rimligt pris i Finland, säger Jouni Parkkonen.

Parkkonen kommer att arbeta i anslutning till Kommunförbundets enhet Regioner och samhällen.

– Det är viktigt att Kommunförbundet och KOVA samarbetar eftersom båda organisationer har som ambition att arbeta för hyresbostäder till ett rimligt pris och förstärka kommunernas roll i detta arbete, säger Leena Karessuo, direktör för enheten Regioner och samhällen vid Kommunförbundet.

Föreningen Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry (KOVA) har bildats av Finlands nio största städers (Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä, Lahtis och Kuopio) hyreshusbolag. Föreningens mål är att främja hyresboende till ett rimligt pris och förutsättningarna för produktionen av hyresbostäder till ett rimligt pris samt att fungera som medlemmarnas föreningslänk och intressebevakare.

– Vi har bildat KOVA eftersom det i Finland fattas en aktör som skulle driva specifikt frågan om hyresboende till ett rimligt pris, säger Jaana Närö, KOVA:s ordförande och verkställande direktör för Helsingin kaupungin asunnot Oy.

 

Närmare upplysningar:

Jaana Närö, KOVA:s styrelseordförande, verkställande direktör, tfn 040 689 0995

Jouni Parkkonen, KOVA:s verksamhetsledare (fr.o.m. 1.10), tfn 040 593 3338

Leena Karessuo, direktör för enheten Regioner och samhällen vid Kommunförbundet, tfn 050 66 738

Tags