Pressmeddelande, 

Kommunförbundets styrelseordförande, riksdagsledamot Antti Lindtman vid förbundets tillställning för intressentgrupperna i Bryssel

Kommunbaserade systemet en styrka i EU

(Kommunförbundet informerar 2.4.2014) – De finländska kommunerna står sig i internationell jämförelse och andra kan ta modell av de goda resultat som systemet gett upphov till. Vad gäller den omfattande vårdreformen är det viktigt att sörja för att det kommunbaserade, demokratiska välfärdssystemet inte lider skada, sade Kommunförbundets styrelseordförande, riksdagsledamot Antti Lindtman vid förbundets tillställning inför Europavalet i Bryssel.

Kommunförbundet presenterade kommunfältets teman inför Europavalet för sina intressentgrupper i Bryssel. Enligt Lindtman säkerställer Finlands EU-politik i bästa fall medborgarnas välfärd i både Finland och de andra EU-länderna eftersom den vilar på styrkorna i det finländska kommunala systemet.
 
– Många av EU:s politikområden påverkar direkt kommunernas verksamhet. Å andra sidan kan goda resultat som uttryckligen utgår från det finländska kommunala systemet presenteras på många områden. Det finns insikter och lösningar som gäller regional livskraft, hållbar utveckling och kommuninvånarnas välfärd.
 
Under hösten granskar Europeiska kommissionen på förhand budgetarna för den offentliga ekonomin och ger på våren rekommendationer. Kommunerna måste i högre grad tas med i denna process.
 
– Klarhet bör skapas i vad rekommendationerna betyder för enskilda länder. Övervakningen får inte begränsa kommunernas budgetmakt. Kommunerna bör involveras i den diskussion som förs främst mellan medlemsstaterna och kommissionen så att kommunerna på allvar kan påverka sådan reglering som gäller dem, framhöll Lindtman.
 
Kommunförbundets styrelse har godkänt målen i förbundets program inför Europavalet. Det är viktigt att kommunernas ställning i beslutsfattandet inom EU förbättras. Lagstiftningen bör förenklas, samtidigt som flexibilitet eftersträvas i den nationella regleringen och därigenom produktivitet. Hur EU-lagstiftningen påverkar kommunerna ska utredas redan i god tid under beredningsprocessen.  
 
– Det finns skäl att använda särdragen i den nordiska kommunbaserade välfärdsmodellen som underlag vid beredningen av EU-beslut. Vi ska inte heller själva  glömma de starka sidorna i det kommunbaserade systemet, påpekade Lindtman.
 
Närmare upplysningar:
Antti Lindtman, tfn 040 577 62 55

 

Lisää aiheesta

Etiketter