Pressmeddelande, 

Kommunerna utvecklar sin beredskap för elavbrott och andra störningssituationer

(Kommunförbundet informerar 24.9.2014) Kommunförbundet och Försörjningsberedskapscentralen intensifierar sitt samarbete för att förbättra kommunernas beredskap inför störningssituationer. I det nya projektet KuntaHuovi tar man tillsammans med kommunerna, räddningsverken och andra myndigheter fram enhetliga verksamhetsmodeller och konkreta verktyg för beredskap inför störningssituationer under normala förhållanden. 


– Projektets övergripande mål är att skapa enhetliga beredskapsgrunder och god praxis och ställa dem till kommuners förfogande på olika håll i Finland, uppger projektchef Jaakko Pekki vid Kommunförbundet.

Aktuellt med satsningar på beredskap

Myndigheter och elbolag, energiekonomipoolen (voimatalouspooli) och Försörjningsbredskapscentralen ordnade på tisdagen i Rovaniemi övningen VALVE 2014. Där testade man att återställa elektriciteten på nationell nivå i ett elavbrott som berörde hela Finland.

Det tvååriga projektet som inletts vid Kommunförbundet för att utveckla kommunernas beredskap genomförs med stöd av Försörjningsberedskapscentralen som är underställd arbets- och näringsministeriet.

– Även om flera bra åtgärder redan vidtagits för att förbättra kontinuitetshanteringen återstår det ännu mycket att göra för både kommunerna och andra aktörer när det gäller beredskapen inför störningssituationer. Därför ser vi det som viktigt att vi med hjälp av det projekt som genomförs via Kommunförbundet kan höja kompetensnivån för hanteringen av störningssituationer och skapa enhetliga grunder, framhåller Jyrki Hakola, direktör för Försörjningsberedskapscentralen.

– Elavbrott i samband med stormar och andra extrema väderförhållanden och andra störningssituationer under normala förhållanden påverkar kraftigt kommunernas verksamhet och invånarnas vardag. Satsningar på beredskap och på kontinuitetshantering, dvs. förutsättningarna att upprätthålla samhällets funktionsduglighet i alla situationer gagnar hela befolkningen, anser Pekki.

Närmare upplysningar: 

Kommunförbundet
Jaakko Pekki, projektchef, tfn 050 462 53 57
Jussi Rahikainen, utvecklingschef vid räddningsväsendet, tfn 040 527 44 25

Försörjningsberedskapscentralen
Jyrki Hakola, direktör, tfn 0295 05 10 30
Tuija Kyrölä, direktör, tfn 0295 05 10 70

Etiketter