Pressmeddelande, 

Elevvårdslagen träder i kraft i augusti:

Kommunförbundet frågar kommunerna om verkställigheten av elevvårdslagen

(​Kommunförbundet informerar 19.5.2014) Kommunförbundet skickar idag till kommunerna i Fastlandsfinland en enkät där kommunerna kan bedöma verkställigheten av elevvårdslagen och kostnadseffekterna och andra verkningar av lagen. Enkäten är en del av det utvecklingsarbete som Kommunförbundet inlett för att bedöma lagstiftningens verkningar. Elevvårdslagen träder i kraft den 1 augusti.

Kommunerna ombads första gången bedöma effekterna av elevvårdslagen på förhand hösten 2013. De kommuner som då besvarade enkäten bekymrade sig om tillgången till den extra arbetskraft som behövs för att uppfylla lagens krav.

Kommunerna bedömde också att lagens kostnadseffekter i praktiken är betydligt större än beräknat. Enligt Kommunförbundets förhandsuppskattning kommer lagen att orsaka kommunerna kostnader på minst 50 miljoner euro medan lagen enligt regeringens förhandsuppskattning kommer att orsaka kommunerna hälften så stora kostnader, dvs. 26,2 miljoner euro.

– Den nya lagen ökar kommunernas uppgifter och skyldigheter även om det råder enighet i samhället om att kommunernas ekonomiska resurser inte räcker till ens för att sköta de tidigare stadgade uppgifterna. Med enkäten utreds vilka faktiska effekter verkställigheten av lagen har och hur uppgifterna och skyldigheterna i lagen påverkar tillhandahållandet av och resurserna för övriga kommunala uppgifter och tjänster, säger utvecklingschef Marja Lahtinen.

Resultaten av enkäten publiceras i slutet av juli.

Effekterna av lagen bör bedömas utförligt

Kommunförbundet kräver att effekterna av nya lagar på kommunernas verksamhet bör bedömas både i lagens beredningsskede och efter att lagen trätt i kraft.

– En sann bild av effekterna fås inte genom endast en bedömning. Endast en förhandsbedömning av lagens effekter ger en bristfällig bild, eftersom den innehåller allt för många osäkerhetsmoment beträffande kommande fördelar och nackdelar. Genom en bedömning i efterhand får man reda på de verkliga effekterna, också icke-önskvärda sidoeffekter, säger Sini Sallinen, sakkunnig.

Kommunförbundet fortsätter bedömningen av elevvårdslagens effekter våren 2015. Då ombeds kommunerna beskriva lagens faktiska effekter i kommunerna. 

Närmare upplysningar:
Marja Lahtinen, utvecklingschef, tfn 050 431 18 87
Aila Puustinen-Korhonen, sakkunnig, Kommunförbundet, tfn 050 344 68 84
Sini Sallinen, sakkunnig, tfn 050 464 56 62 

Läs mer om dessa teman