Pressmeddelande, 

Kommunförbundet och SHM öppnar en rådgivningstjänst för vårdreformen

​(Kommunförbundet och social- och hälsovårdsministeriet informerar 16.10.2014) I mitten av oktober öppnar Kommunförbundet och social- och hälsovårdsministeriet en ny tjänst där kommunerna kan få rådgivning om social- och hälsovårdsreformen.

Syftet med rådgivningen är att kommunerna, samkommunerna och projektorganisationer som planerar reformerna ska få stöd i olika skeden av reformprocessen och att dialogen mellan kommunerna och staten ska förbättras.

- Vårdreformen är en av de största reformerna i kommunsektorn under de närmaste åren. För att reformen ska kunna genomföras behövs ett omfattande program för förändringsstöd, säger Antti Kuopila, som är sakkunnig vid Kommunförbundet och ansvarar för samordningen av förändringsstödet.

- De förestående omorganiseringarna kräver information och anvisningar. Gamla samkommuner måste lösas upp och nya bildas. Det behövs också personal- och egendomsarrangemang och samordning av datasystem.

 

Syftet med rådgivningstjänsten är att erbjuda kommunerna och regionerna avgiftsfri och lättillgänglig sakkunnigrådgivning och en kanal för diskussion.

Rådgivning om olika delområden i reformen

Rådgivningen fokuserar på ekonomi, juridiska frågor, tjänsternas innehåll, personalfrågor och förändringsledning, inklusive kommunikation. Kommunerna kan kontakta Kommunförbundets sakkunniga i rådgivningstjänsten per e-post och telefon.

 

- Rådgivningstjänsten koncentrerar sig på frågor som gäller planeringen och genomförandet av vårdreformen, säger Kuopila.

- Vanliga frågor kommer att samlas i en databank, som läggs upp på www.vardreformen-info.fi. I början av november införs också en telefonrådgivning för kommunerna.

Frågorna besvaras av Kommunförbundets sakkunniga i samarbete med sakkunniga vid ministeriet.

Den första fasen i rådgivningstjänsten pågår i tre månader. Rådgivning ges på båda inhemska språken och vid behov också på engelska. Tjänsten finansieras av social- och hälsovårdsministeriet.
 
Närmare upplysningar:
Antti Kuopila, sakkunnig vid Kommunförbundet, tfn 050 345 2390

Kia Leidenius, sakkunnig vid Kommunförbundet, tfn 050 329 8649
Kari Haavisto, konsultativ tjänsteman vid SHM, tfn 0295 163342

Tags