Pressmeddelande, 

Kommunförbundets utmärkelse Bildningsvisionären 2014 går till Vandas biträdande stadsdirektör

(Kommunförbundet informerar 2.10.2014) Elina Lehto-Häggroth, biträdande stadsdirektör för bildningsväsendet i Vanda, har tilldelats Kommunförbundets utmärkelse  Bildningsvisionären torsdagen den 2 oktober 2014 under Bildningsväsendets riksomfattande förhandlingsdagar i Kommunernas hus i Helsingfors.


– Kommunförbundet premierar årligen en utbildnings- eller kulturpolitisk aktör som utövar inflytande på lokal och nationell nivå och vars arbete präglas av målet att främja och utveckla det kommunala bildningsväsendet, säger Anneli Kangasvieri, ledande sakkunnig vid Kommunförbundets enhet undervisning och kultur.

Utmärkelsen ges till en stark aktör inom kommunsektorn som har arbetat och påverkat på ett betydande sätt inom bildningssektorn och som är en visionär även på nationell nivå.

Lehto-Häggroths ansvarsområde är den verksamhet som lyder under utbildningsnämnden och fritidsnämnden i Vanda stad. Till bildningsväsendet i Vanda hör småbarnsfostran, grundläggande utbildning, ungdoms- och vuxenutbildning, biblioteks- och informationstjänster och svenskspråkig service alltifrån småbarnsfostran till vuxenutbildning, ungdomsverksamhet, kulturtjänster och idrottstjänster. Antalet anställda inom sektorn uppgår till ungefär sextusen.

På nationell nivå har Lehto-Häggblom varit en aktiv aktör bland annat i att utveckla ledarutbildningen inom bildningsväsendet, och hon har också arbetat aktivt i nätverket för sektordirektörerna inom bildningsväsendet som upprätthålls av Kommunförbundet. Via sin arbetserfarenhet som kommundirektör och ekonomisk utbildning har hon en bred syn på utbildningsfrågor.

Priset delades nu ut för tredje gången. Tidigare pristagare är stadsdirektör Simo Juva och professor Jouni Välijärvi.

Kommunförbundets pris Bildningsvisionären är en bronsskulptur,  "Tranplogens ledarfågel"  som formgivits av konstnären Samuli Alonen.

Närmare upplysningar ger 
Anneli Kangasvieri, ledande sakkunnig, Kommunförbundet, tfn 050 368 41 65, Elina Lehto-Häggroth, biträdande stadsdirektör, Vanda stad, tfn 050 332 05 20.

  •  
Tags