Pressmeddelande, 

Kommuntillägget till hemvårdsstödet 50–264 euro per månad

(Kommunförbundet informerar 11.6.2014) Totalt 85 av fastlandskommunerna betalar kommuntillägg till hemvårdsstödet för barn. Kommuntillägg till stödet för privat vård av barn betalas av 123 kommuner. Tillägg betalas nu i en något mindre omfattning än för två år sedan. Uppgifterna framgår av Kommunförbundets enkät som besvarades av 95 procent av alla fastlandskommuner.

Det genomsnittliga kommuntillägget till hemvårdsstöd för barn under tre år är 153 euro. Tillägget för barn under tre år varierade mellan 50 och 264 euro beroende på kommun. Störst var kommuntillägget för det första barnet i Helsingfors.

För barn över tre år var tillägget 60–200 euro beroende på kommun. Syskonförhöjningen var 30–100 euro.

 

Resultaten för de enskilda kommunerna framgår av bilagan till pressmeddelandet.

 

– Med hjälp av kommuntillägg kan man styra familjerna att sköta sina barn hemma. Det är ännu svårt att avgöra hur halveringen av hemvårdsstödet som är under beredning kommer att påverka familjernas val och de tillägg som kommunerna betalar, säger Jarkko Lahtinen, sakkunnig i småbarnsfostran vid Kommunförbundet. 

 

Av de kommuner som betalar kommuntillägg har en klar majoritet förutsatt att alla barn i familjen sköts hemma eller att en förälder själv sköter barnet.

 

Genom en enkät som utfördes bland fastlandskommunerna utredde Kommunförbundet våren 2014 situationen inom förvaltningen av småbarnsfostran, kommuntilläggen till hemvårdsstöd och stöd för privat vård, grunderna för betalning av kommuntillägg samt användningen av servicesedlar inom småbarnsfostran. Enkäten utfördes i början av året och besvarades av 95 procent av fastlandskommunerna.  

Privat vård stöds oftare än hemvård 

Kommuntillägget för privat vård varierade mellan 75 och 1 185 euro för barn under tre år och mellan 50 och 745 euro för äldre barn.

Närmare två tredjedelar av de kommuner som betalar kommuntillägg bedömde att tillägget påverkar efterfrågan på kommunal dagvård. 

– Kommuntillägget har bland annat ökat efterfrågan på privat familjedagvård och minskat kommunernas investeringsbehov. Kommuntillägget har gett familjerna valfrihet och många familjer har med hjälp av stödet skaffat en barnskötare som kommer hem till familjen. I vissa kommuner sköts rentav över 20 procent av barnen med stöd för privat vård, säger Jarkko Lahtinen.

Servicesedlar blir vanligare

Antalet privata serviceproducenter har ökat i någon mån, men är som helhet ännu inte betydande. 

Servicesedlar inom småbarnsfostran håller på att bli vanligare, även om de ännu används i rätt liten utsträckning. År 2012 användes servicesedlar i 25 kommuner. I år är antalet 38. Därutöver planerar 24 kommuner att införa servicesedlar.

Det minsta värdet på en servicesedel uppgavs vara 70 euro och det högsta stöd som betalas för barn med specialbehov är 3 565 euro.

Närmare upplysningar:
Jarkko Lahtinen, sakkunnig, tfn 050 361 45 26 

Etiketter