Pressmeddelande, 

Lösningen för social- och hälsovården grund för utvecklingen av tjänsterna

(Kommunförbundet informerar 25.6.2014) Kommunförbundet ser positivt på att social- och hälsovårdstjänsterna i fortsättningen tillhandahålls och produceras med utgångspunkt i kommunerna. I landet bildas fem social- och hälsovårdsområden, dvs. kommunbaserade samkommuner med ansvar för att tillhandahålla social- och hälsovården.

– Vi är glada över att riktlinjerna i stor utsträckning följer ställningstagandet av Kommunförbundets styrelse från april, säger Kommunförbundets vice vd Tuula Haatainen.

Det är positivt att produktionsorganisationerna ska byggas utifrån kommunernas initiativ.

Vårdområdena beslutar vart fjärde år om tillhandahållandet av servicen, dvs. hur tjänsterna finansieras och produceras.

– Kommunförbundet ser positivt på att de regionala skillnaderna kan beaktas i tillhandahållandet och produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna. Lösningen möjliggör också att de svenskspråkiga tjänsterna och vissa tjänster på specialiserad nivå kan produceras på ett ändamålsenligt sätt.

Beslutet om ordnandet av tjänsterna är också ett beslut om finansiering. Det behövs nationella riktlinjer om de olika områdena inte når en gemensam lösning på finansieringen. Social- och hälsovården bör bli produktivare och effektivare, och antalet uppgifter får inte bli fler efter reformen.

Vårdreformen är en lång process som sträcker sig över flera år, vilket förutsätter att staten stöder vårdområdena och de kommande produktionsområdena i förändringarna.

En införandelag är ytterst viktig för genomförandet av vårdreformen då de ger sina utlåtanden. Det saknas riktlinjer för ett flertal viktiga frågor, bland annat personalens ställning och exempelvis fastighetsegendom. Kommunerna bör ha kännedom om innehållet i införandelagen.

Närmare upplysningar:
Tuula Haatainen, vice verkställande direktör, tfn 040 334 58 13
Tarja Myllärinen, direktör, social- och hälsovård, 050 596 98 66

Etiketter