Pressmeddelande, 

Kommunförbundets verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma vid livskraftsforumet i Åbo:

Ökad livskraft i kommunerna ett mål för miniregeringsförhandlingarna

(Kommunförbundet informerar 10.6.2014) De förestående miniregeringsförhandlingarna bör stärka kommunernas livskraft. Det är viktigt att reservera finansiering för grundläggande reparationer av kommunernas byggnader, trafikprojekt och genomförande av bredbandsprogrammet.

–  Genom stöd för reparation av kommunernas byggnader, i synnerhet sanering av mögelskador, kan man främja sysselsättningen och stärka välfärden i regionerna, sade Kommunförbundets verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma vid livskraftsforumet i Åbo som ordnats gemensamt av tre landskap.

Medel som riktas till bastrafikledshållningen, små trafikprojekt och kollektivtrafiken bidrar också till att öka livskraften och förbättra sysselsättningen i regionerna.

– Genom ökade resurser för bredbandsprogrammet kan livskraften upprätthållas också i glesbygden. Bredbandsförbindelser är också en förutsättning för att många planerade reformer ska kunna framskrida, bland annat förverkligandet av en nationell servicearkitektur, elektroniska studentskrivningar, distanstjänster och ökade påverkningsmöjligheter för medborgarna, sade Mäki-Lohiluoma.

Livskraft skapas i kommunerna

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma påpekade att kommunerna har en central roll i det finländska välfärdssamhället. Kommunerna erbjuder viktiga kanaler för medborgarinflytande inom ramen för den kommunala självstyrelsen, tillhandahåller och producerar offentliga tjänster samt stärker den lokala och regionala livskraften.

I Kommunförbundets projekt Elinvoiman eväät (Nyckeln till livskraft) som avslutas inom kort ligger fokus på skapande och stärkande av livskraft i kommunerna.

Professor Arto Haveri vid Tammerfors universitet som forskar i ämnet anser att kommunen bör uppfinnas på nytt – både på riksnivå och i de enskilda kommunerna. Kommuninvånarnas, företagens och sammanslutningarnas medverkan kan i betydande grad bidra till livskraften i kommunerna.

Alla beslut som fattas i kommunen påverkar livskraften – en helhet som består av ekonomi, upphandling, kunnande, service och samhällsengagemang.

– I Åbo har man stärkt livskraften genom att skapa en positiv bild av staden till exempel med hjälp av kulturhuvudstadsprojektet. Viktiga projekt för att öka livskraften har också varit utvecklingen av trafikförbindelser och den nya bron över Aura å för gång- och cykeltrafik som gör centrum mer attraktivt ur fotgängarnas perspektiv, sade Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Närmare upplysningar:
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Kommunförbundets verkställande direktör, tfn 050 364 78 83
Arto Haveri, professor vid Tammerfors universitet, ledarskapshögskolan, tfn 040 190 40 20

Etiketter