Pressmeddelande, 

Päivärinta blir direktör för Kommunförbundets undervisnings- och kulturenhet

(Kommunförbundet informerar 24.6.2014) Pedagogie magister Terhi Päivärinta har valts till direktör för undervisnings- och kulturenheten vid Kommunförbundet. Hon inleder sin tjänstgöring den 1 oktober 2014. Päivärinta lämnar sin nuvarande tjänst som administrativ direktör för Sastamala utbildningssamkommun.

​Terhi Päivärinta har bred erfarenhet av kommunalt ledarskap inom undervisnings- och kultursektorn. Hon har också arbetat som bildningsdirektör i Jakobstad och som direktör för Västra Birkalands utbildningssamkommun. 

Närmare upplysningar:
Tuula Haatainen, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, tfn 040 334 5813

Etiketter