Pressmeddelande, 

Stadig grund för kommun- och vårdreformen

(Kommunförbundet informerar 6.6.2014) – När kommun- och vårdreformen framskrider gäller det att komma ihåg kommunens primära uppgift att tillgodose invånarnas behov och trygga den lokala livskraften.


Kommunens roll som grundpelare i det finländska samhället försvinner inte trots att man går in för att effektivisera servicen genom större helheter, sade Kommunförbundets verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma vid det möte som uppföljningsgruppen för kommunreformen höll på fredagen.

Kommunerna och kommunreformen väntar nu på fortsatta riktlinjer för hur social- och hälsovården ska organiseras. Den lösning som partiledarna kom med i mars har lagt många pågående reformprocesser på is. I vilket fall som helst kommer kommunernas ställning att förändras väsentligt då ansvaret för vården koncentreras till fem stora vårdområden.

– Ingen av de lösningar som diskuterats kommer väsentligt att minska behovet av att lägga om kommunstrukturen. Servicebehoven och de ekonomiska realiteterna förutsätter en effektivare kommun- och servicestruktur. Kommunerna har också en stor beredskap för att utveckla nya samarbetsmodeller, bara de får ramar som beaktar de lokala utgångspunkterna.

Mäki-Lohiluoma påpekade att man i de kommande miniregeringsförhandlingarna och budgetmanglingen på ett realistiskt sätt borde gå igenom hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin och de möjligheter strukturreformerna ger.

– Kommunerna har i stor utsträckning skött sin egen andel av de ekonomiska målen genom att effektivisera sin verksamhet och höja kommunalskatten. Statens effektiviseringsåtgärder kan inte längre rikta sig mot kommunernas skyldigheter och ekonomi.

Den uppföljningsgrupp som Kommunförbundet bildat för kommunreformen förmedlar kommunfältets synpunkter på reformprocessen. Den långa kedjan av reformer och utredningar har upplevts som arbetskrävande och frustrerande.

– Reformerna borde bli mer sporrande så att kommunerna själva kan söka nya strukturer och verksamhetsmodeller som effektiviserar förvaltningen och tjänsterna, sade Mäki-Lohiluoma.

Närmare upplysningar: 
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör, tfn 050 364 78 83

Läs mer om dessa teman