Pressmeddelande, 

Kommunförbundets styrelseordförande Antti Lindtman vid kommunernas framtidsforum:

Systemet med lokal service får inte urholkas inom vårdområdena

(Kommunförbundet informerar 6.5.2014) – När fem vårdområden bildas måste man försäkra sig om att tillhandahållandet av service enligt lokala behov inte äventyras,  sade Kommunförbundets styrelseordförande Antti Lindtman vid kommunernas framtidsforum idag.


Det är kommuninvånarna själva som vet bäst vilka offentliga tjänster som behövs i deras vardag på det ifrågavarande området. Att servicen är lokal och invånar- och kundorienterad är styrkor när kommunerna tillhandahåller offentliga tjänster.

– Det är särskilt viktigt att trygga lokalt spelrum i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna eftersom innovationer ofta uppstår i kommunerna nära människan, sade Lindtman.

I framtiden följer allt fler offentliga tjänster kommuninvånaren hem eller till någon annan livsmiljö. Samtidigt behövs det allt färre traditionella fysiska serviceställen eller så ändras syftet med dem. Också staten bör beakta den här utvecklingen när nya lagar stiftas och gamla utvärderas.

– Det är nödvändigt med nya sätt att producera service eftersom befolkningen åldras och behovet av service ökar.

Antti Lindtman tror att kommunerna kommer att utgöra grundvalen för vårt välfärdssamhälle även i fort-sättningen.

Teknologi medför produktivitet

Enligt Lindtman bör man snabbare ta till sig tekniska innovationer och utnyttja dem fullt ut i tillhandahållandet och utbudet av tjänster inom den offentliga sektorn. I bästa fall ökar användningen av teknologi serviceproduktiviteten och resultatet.

– Det får inte innebära att upplevelsen av servicen försämras utan målet ska vara raka motsatsen. Det finns alltid också sådana servicebehov där man inte kan ignorera den mänskliga upplevelsen, betonade han.

– De tekniska möjligheter som ges inom social- och hälsovårdstjänsterna är bland annat vårdrobotar, gen-behandlingar och 3d-utskrift. Jag tror att dessa, vid sidan av de tjänster kunniga kommunanställda erbjuder, kommer att höra till vardagen inom produktionen av kommunal service om tio år.

Kommunernas framtidsforum ordnades idag för första gången i den här formen i Helsingfors. Vid forumet diskuterades framtidsutsikterna för den kommunala servicen fram till år 2024.

Närmare upplysningar:
Antti Lindtman, Kommunförbundets styrelseordförande, tfn 040 577 62 55 

Etiketter