Pressmeddelande, 

Kommuninvånarnas inställning till kommunerna utreds:

32 000 finländare tillfrågas om kommunernas service och beslutsfattande

Inom de närmaste veckorna får 31 950 medborgare runtom i landet ett enkätformulär där de tillfrågas om sin uppfattning om hemkommunen och om det sätt på vilket saker och ting sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens beslutsfattande. 

​Enkäten är en del av det omfattande forskningsprogrammet ARTTU2, vars syfte är att utvärdera genomförda och förestående reformer i kommunerna. Forskningsprogrammet följer kommunernas utveckling fram till år 2018.

Enkäten är en av de mest omfattande utredningarna som kartlägger kommuninvånarnas synpunkter. Motsvarande enkäter har tidigare genomförts 2011 och 2008.

Enkäten erbjuder kommunerna forskningsdata till stöd för beslutsfattandet och verksamhetsutvecklingen. De första resultaten väntas under försommaren 2015.

Enligt Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom är det ytterst viktigt att de kommuninvånare som får enkätformuläret engagerar sig och aktivt besvarar enkäten.

– För att man ska kunna säkerställa att utredningen blir heltäckande och tillförlitlig bör svarsprocenten vara så hög som möjligt. Den föregående motsvarande enkäten hade en svarsprocent på 40,1, säger Pekola-Sjöblom.

40 kommuner deltar

Enkäten skickas till sammanlagt 31 950 vuxna invånare enligt ett urval ur Befolkningsregistercentralens register. Urvalet per kommun varierar mellan 250 och 1900 personer. På urvalets storlek inverkar dels kommunstorleken, dels omfattningen av de genomförda kommunsammanslagningarna.

I forskningsprogrammet deltar 40 kommuner: Askola, Enare, Esbo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuruu, Kimitoön, Korsholm, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Lempäälä, Liperi, Nivala,  Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raseborg, Reso, Rautalampi, Salo, Sibbo, S:t Michel, Säkylä, Tammerfors, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vasa, Vanda, Villmanstrand, Vimpeli, Vörå och Åbo.

Invånarenkäten skickas utom till de 40 kommunerna inom forskningsprogrammet också till ett urval invånare i Hämeenkoski, som går samman med Hollola år 2016, och Jalasjärvi, som går samman med Kurikka år 2016.

Enkäten skickas ut på både finska och svenska. De som får enkäten per post kan också besvara den elektroniskt.

Forskningsprogrammet ARTTU2 utvärderar reformernas konsekvenser för kommunerna

Forskningsprogrammet för utvärdering av genomförda och förestående kommunala reformer 2014–2018, dvs. ARTTU2, är en forskningshelhet som består av flera delprojekt. Programmets syfte är att ta fram systematiska och jämförbara forskningsdata om hur de kommunala reformerna och utvecklingsarbetet påverkar kommunerna. Programmet utreder hur reformerna har inverkat på den kommunala servicen, ekonomin, demokratin och ledningen samt personalresurserna och livskraften i kommunerna.

I programmet medverkar 40 kommuner av olika typ och storlek i olika delar av Finland. ARTTU2 är en fortsättning på det motsvarande programmet för utvärdering av strukturreformen som genomfördes 2008–2012. Programmet är gemensamt för de medverkande forskningsaktörerna och det samordnas av Kommunförbundet.

Närmare upplysningar: 
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 56 34
Miska Smolander, projektsamordnare, tfn 050 386 41 28

Mer information om forskningsprogrammet: www.kommunforbundet.fi/arttu2