Pressmeddelande, 

Barnskyddspris för utlåning av familjecoacher på biblioteket i Reso

(Kommunförbundet, Huoltaja-säätiö och Centralförbundet för Barnskydd informerar 3.2.2015) Priset för en kommunal barnskyddsinsats 2015 gick till Reso stads verksamhetsmodell, där kommuninvånarna kan låna en familjecoach via biblioteket ‒ lika lätt som en bok. Priset överräcktes vid konferensen för social- och hälsovårdsledningen i Kommunernas hus den 3 februari. 

Lastensuojelupalkinto 2015

I Reso-modellen kan man låna en familjecoach via kunddatorn, biblioteksfunktionären eller genom en träff med familjecoachen som har jour en gång i veckan i biblioteket.  Familjecoacherna är erfarna professionella inom familjearbetet och de kan genast hjälpa familjen. Familjerna får råd och hjälp på ett och samma ställe‒ flexibelt och direkt hem.

Juryn berömde modellen framför allt för det fördomsfria förhållningssättet.

– Detta är en fin, ny öppning i servicen för familjer och barn. Genom modellen har man kunnat stärka familjernas egna resurser i ett tillräckligt tidigt skede, konstaterade socialöverrådet Aulikki Kananoja i sin videohälsning på konferensen. Kananoja utsåg årets vinnare tillsammans med juryn.

Familjerna anser att tröskeln för att söka hjälp har blivit lägre i Reso. Också barnen känner till tjänsten och kan själva ta kontakt med familjearbetarna. Responsen från barn och unga har varit mycket positiv.

I låneverksamheten medverkar Reso stads familjeservice, Reso bibliotek, Social- och hälsovårdsministeriet och Åbo Yrkeshögskola.

Kommunförbundet, Centralförbundet för Barnskydd och stiftelsen Huoltaja-säätiö beviljar årligen ett pris för en kommunal barnskyddsinsats. Syftet är att främja utvecklingen av barnskyddet, öka kundfokus och stödja betydande förändringar som åstadkommits med små insatser.

Hedersomnämnande till Borgå, Kalajoki och S:t Karins

Juryn beviljade också i år tre hedersomnämnanden. Hedersomnämnandena gick till Borgå för långsiktig och systematisk utveckling av barnskyddet, till Kalajoki för utveckling av stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård samt till S:t Karins för verksamheten Olkkaritoiminta.

Borgå har ökat samarbetet med professionella inom familjearbetet och erbjudit stöd för barn och familjer i vardagen. Arbetet har fokuserat på att stödja föräldrarna och i högre grad involvera klienterna i planeringen av tjänster. Borgå har ökat tjänsterna inom barnskyddets öppenvård och det preventiva barnskyddsarbetet. Staden har också utvecklat nya arbetsmetoder och fäst vikt vid utvärderingen av tjänsternas effekter.

Kalajoki har i synnerhet förnyat dagvården och familjearbetet vilket bidragit till att omhändertagna barn har kunnat återvända till sina familjer. Institutionsvården inom barnskyddet har minskat betydligt. Juryn berömde Kalajoki för att man särskilt satsat på skedet då omhändertagandet eller placeringen avslutas.

S:t Karins Olkkari-verksamhet har utvecklat nya lättillgängliga tjänster för barnfamiljer.  Verksamhetsprincipen är att då en kommuninvånare kontaktar Olkkari, är det rätt ställe han eller hon kontaktat. I Olkkari-familjecentret kan man till exempel träffa en barn- och familjearbetare utan tidsbeställning. Syftet är att erbjuda förebyggande service och snabb hjälp.

Närmare upplysningar:

Mikko Hulkkonen, chef för familjeservice, Reso stad, tfn  044 797 14 11
Maria Andersson, chef för social- och familjeservice, Borgå stad, tfn 040 510 99 32
Kirsti Rahkola, serviceområdesdirektör, Kalajoki kommun, tfn 044 469 12 66
Pauliina Banaulike, projektansvarig, S:t Karins stad, tfn 050 373 24 48

Aila Puustinen-Korhonen, sakkunnig, Kommmunförbundet, tfn  050 344 68 84
Ulla Salonen-Soulié, verksamhetsledare för Huoltaja-säätiö, tfn 09 771 21 86 
Hanna Heinonen, programchef, Centralförbundet för Barnskydd, tfn 040 838 40 27

 

Mer på webben

Etiketter