Pressmeddelande, 

Bildningsdirektören i Karleby årets Bildningsvisionär

(Kommunförbundet informerar 1.10.2015) Utmärkelsen Bildningsvisionären gick i år till bildningsdirektören i Karleby, pedagogie doktor  Peter Johnson. 

Finlands Kommunförbund och Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA rf tilldelade Johnson utmärkelsen under bildningsväsendets riksomfattande förhandlingsdagar i Kommunernas hus i Helsingfors torsdagen den 1 oktober 2015.

Johnson har lång erfarenhet som fostrare, han är lärare, pedagog, administratör och förgrundsfigur inom undervisningen.

– Genom sitt exempel har han både i arbetslivet och i studierna visat sig verkligen kunna visa vägen inom bildningen, framhåller Terhi Päivärinta, direktör för undervisnings- och kulturenheten vid Kommunförbundet.

Peter Johnson är sedan 2008 bildningsdirektör i Karleby. Före det var han grundskolelärare och rektor. Hans doktorsavhandling behandlar utvecklingen av enhetliga grundskolor. Vidare har han haft många förtroendeuppdrag inom det kommunala och inom bildningsväsendet.

– I egenskap av bildningsdirektör i Karleby har Peter Johnson aktivt deltagit i Kommunförbundets olika nätverk och bidragit till utvecklingen av det kommunalt förankrade utbildningssystemet i Finland. På det sättet har han gett av sitt kunnande till hela kommunsektorn, säger Päivärinta.

Utmärkelsen till en imponerande visionär

Kommunförbundet och OPSIA belönar varje år en kommunal aktör som har bidragit till främjandet och utvecklingen av kommunernas bildningsväsen.

– Mottagaren är en aktör och visionär på bred basis. Genom sin egen verksamhet bidrar han till att bildningstjänsterna går framåt både lokalt och nationellt, framhåller Päivärinta.

Utmärkelsen Bildningsvisionären gavs nu för fjärde gången. Tidigare har utmärkelsen tilldelats stadsdirektör Simo Juva, professor Jouni Välijärvi och biträdande stadsdirektör Elina Lehto-Häggroth.

Det konkreta priset, bronsskulpturen Tranplogens ledarfågel är formgiven av konstnären Samuli Alonen.

Närmare upplysningar:

Terhi Päivärinta, direktör för undervisnings- och kulturenheten, tfn 050 590 47 96

Peter Johnson, bildningsdirektör, Karleby stad, tfn 044 780 92 54

Etiketter