Pressmeddelande, 

Ii prisbelönades som den byavänligaste kommunen

(Kommunförbundet informerar 10.9.2015) Ii har prisbelönats som den byavänligaste kommunen år 2015. Finlands Kommunförbund och Byaverksamhet i Finland rf delade ut hederspriset torsdagen den 10 september på Kommunmarknaden i Helsingfors.

​Ii är en landsbygdskommun med sammanlagt 15 byar inom områdena Ii, Olhava och Kuivaniemi. Invånarantalet på knappt 10 000 personer ökar om somrarna med över tusen fritidsboende. I kommunen Ii har byarnas utvecklingsbehov beaktats väl och kommunen beviljar finansiering för olika slags verksamhet.

Kommunsammanslagningen av Ii och Kuivaniemi år 2007 genomfördes på ett lyckat sätt från byarnas synpunkt. I kommunfullmäktige finns varje by representerad, antalet fungerande serviceställen i kommunen har inte reducerats och i flera av byarna finns det fortfarande byskolor. Vid kommunsammanslagningen inrättades lokala råd i syfte att stärka den lokala aktiviteten och samhällenas livskraft.

Kommunen beviljar lokala utvecklare betydande resurser för verksamhet. De lokala råden har 20 000 euro till sitt förfogande år 2015 för allmännyttiga projekt. Sedan år 2007 har de lokala råden beviljat kommunens byar totalt 360 000 euro ur kommunens egen budget. Dessutom har Ii tillgång till buffertmedel för byaföreningarna och med hjälp av bufferten får föreningarna räntefri finansiering för den tid projekten betalas. Byarna i kommunen Ii betjänas av Ii-instituutti, ett affärsverk där kommunens byar kan ansöka om understöd för kultur, idrott, ungdomsarbete och evenemang. Byborna upplever att den här verksamheten avsevärt förbättrar livskvaliteten i byarna.

Nytt samarbete utvecklas hela tiden. Kommunen Ii och dess byaföreningar inrättade i början av år 2014 byarnas delegation. Avsikten med delegationen är att föra en diskussion om aktuella ärenden, få utbildning, utbyta erfarenheter, ta initiativ och fördjupa samarbetet mellan olika bya- och invånarföreningar. För närvarande pågår försäljning och marknadsföring av optisk fiberanslutning till hela kommunens område. Medborgarinstitutet genomför på byarnas önskemål olika ledd verksamhet och kurser i byarna. Informationen är en viktig del av samarbetet och den sköts av en kontaktperson för byarna i kommunen. Utöver meddelanden används också sociala medier, exempelvis Facebook och Twitter.

I de strategier och planer som kommunen utarbetar har byborna inkluderats väl genom att de hörts och involverats. I strategierna har beaktats bland annat hållbar utveckling, välfärd och säkerhetsfrågor i byarna. I kommunen tillämpas nya koncept för produktion av närservice tillsammans med lokalföreningarna. Aktörerna i byarna utvecklar sina byar på många sätt och bidrar på det viset också till en positiv bild och utveckling av hela kommunen. Den här viktiga aspekten har man förstått i kommunen.

Finlands Kommunförbund och Byaverksamhet i Finland rf beviljade priset till den byavänligaste kommunen för femte gången. Priset har tidigare tilldelats Rovaniemi, Ilomants, Tammela och Pudasjärvi.

Närmare upplysningar:
Ari Alatossava, kommundirektör, Ii, tfn 040 567 67 00
Taina Väre, sakkunnig, små kommuner och landsbygdsutveckling, Finlands kommunförbund, tfn 050 462 72 79
Eero Uusitalo, ordförande, Byaverksamhet i Finland rf, tfn 040 541 99 16