Pressmeddelande, 

Jari Koskinen ny verkställande direktör för Kommunförbundet

(Kommunförbundet informerar 20.8.2015) Ny verkställande direktör för Finlands Kommunförbund är Jari Koskinen.  Ny vice verkställande direktör är Hanna Tainio. Kommunförbundets styrelse utsåg de nya direktörerna torsdagen den 20.8.

Politices magister, verkställande direktör Jari Koskinen har varit riksdagsledamot för Samlingspartiet under åren 1996–2009 och jord- och skogsbruksminister i två olika regeringar i sammanlagt fyra år.  Koskinen har varit fullmäktigeledamot i Hauho i 28 år och efter kommunsammanslagningen stadsfullmäktigeledamot i Tavastehus i tre år.

Förtroendeuppdragen inom det kommunala omfattar också tio år som styrelseordförande och fullmäktigeordförande för Tavastlands landskapsförbund.

Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma lämnar Kommunförbundet och blir direktör vid FPA i höst.

Hanna Tainio ny vice verkställande direktör vid Kommunförbundet

Kommunförbundets styrelse utsåg vid samma möte Hanna Tainio till ny vice verkställande direktör för Kommunförbundet.

Medicine doktor, docent Hanna Tainio är sakkunnigöverläkare på allmänförvaltningen i Birkalands sjukvårdsdistrikt. Hon var riksdagsledamot för SDP under valperioden 2011–2015. Tainio har varit stadsfullmäktigeledamot i Tammerfors sedan 1988. Hon har varit ordförande och vice ordförande för fullmäktige i sammanlagt fyra år. Tainio har varit första vice ordförande för Kommunförbundets fullmäktige 2009–2013 och styrelsemedlem i bolaget Kommunfinans 2009–2011. Hon har även varit ordförande för landskapsfullmäktige i Birkaland. För närvarande är hon styrelseordförande för Penningautomatföreningen.

Posten som vice verkställande direktör med ansvar för social- och hälsovård samt undervisning och kultur blev ledig när vice verkställande direktör Tuula Haataineninvaldes i riksdagen i våras.

Anställningsperioden sju år

De nya direktörerna väljs för en period på sju år som tar slut vid utgången av år 2022.  Kommunförbundet har två vice verkställande direktörer. Timo Kietäväinenfortsätter som ställföreträdare för verkställande direktören. Hans ansvarsområden omfattar bland annat den kommunala ekonomin, regioner och samhällen samt arbetsmarknadsverket.

Posten som verkställande direktör söktes av tio personer och posten som vice verkställande direktör av åtta personer. Förbundsstyrelsens val av VD och vice VD var enhälligt.

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. Också landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten och de övriga samkommunerna deltar i verksamheten. Kommunala arbetsgivarfrågor sköts av KT Kommunarbetsgivarna som hör till Kommunförbundet.

Bilder på Kommunförbundets nya direktörer:

https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/information-och-marknadsforing/presstjanst

 

Närmare upplysningar:
Sirpa Paatero, Kommunförbundets styrelseordförande, tfn 050 512 16 02
Jari Koskinen, 044 976 42 25
Hanna Tainio, 050 567 16 24