Pressmeddelande, 

Kommuner bör bereda sig på att ta emot invandrare

(Arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet och Kommunförbundet meddelar 22.9.2015) 

​Nästa år kommer minst 10 000 invandrare att flytta till kommunerna i Finland. Siffran är flerfaldig jämfört med tidigare år, vilket beror på att antalet asylsökande har ökat. Kommuner gör klokt i om de redan nu bereder sig på att behovet av kommunplatser för invandrare kommer att öka. Konstaterandet ovan görs av arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet och Kommunförbundet i ett brev som de skickat till kommunerna den 21 september 2015.

Enligt den aktuella prognosen kommer cirka 25 000–30 000 asylsökande att anlända till Finland i år. Detta beror på otaliga konflikter som har tvingat ett aldrig tidigare skådat antal människor att söka skydd utanför sina hemtrakter. Många sökande kommer sannolikt att få ett uppehållstillstånd i Finland. Utöver asylsökande behöver också kvotflyktingar kommunplatser. Cirka 800 kvotflyktingar anländer till Finland varje år.

När processen för asylsökande tar slut, är det viktigt att snabbt och smidigt säkerställa kommunplatser för sådana som fått uppehållstillstånd. Målet är att flyttningen till kommuner sker kontrollerat och baserar sig på frivilliga mottagningsavtal som ingås med kommuner.

Det skulle vara klokt av kommuner att redan nu börja planera mottagningen av flyktingar. Det är viktigt att staten, kommunerna, organisationerna och det civila samhället i övrigt tillsammans deltar i mottagningen av flyktingar och skapar förutsättningar för lyckad integration.

Staten stöder främjandet av invandrares integration

Invandrare som fått uppehållstillstånd och flyttar till en kommun är kommuninvånare och använder sig av kommunens service t.ex. skolor samt social- och hälsovård. Viktiga är dessutom av staten anordnade arbets- och näringsförvaltningens tjänster och tjänster som främjar integrationen, såsom språkundervisning och sysselsättande åtgärder.

Staten stöder kommunerna ekonomiskt vid mottagningen av invandrare. För personer som åtnjuter internationellt skydd betalas en kalkylmässig ersättning till kommunerna. Kommunerna ersätts dessutom på kostnadsbasis bl.a. för vissa kostnader för social- och hälsovården samt för tolk- och översättningstjänster. I statsandelssystemet beaktas invandrarna som förhöjda koefficienter när kommunernas statsandelar fastställs. Kommunerna bör vara inställda också på det att arbetet för integrat-ionsfrämjande kan kräva också annan finansiering av kommunen. 

Arbets- och näringsministeriet tillsammans med NTM-centralerna har ansvaret för att invandrare hänvisas till kommuner. För närvarande ingår NTM-centralerna årligen avtal om cirka 1 300 kommunplatser. Dessutom flyttar majoriteten av de asylsökande som fått uppehållstillstånd självständigt till kommuner.

 

Brevet till kommunerna och materialet som utgör bilaga till det återfinns på ANM:s webbplats som bi-laga till meddelandet.

Ytterligare upplysningar:

konsultative tjänstemannen Sonja Hämäläinen, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7112

konsultative tjänstemannen Sanna Sutter, inrikesministeriet, tfn 029 548 8633

specialsakkunnig Anu Wikman-Immonen, Finlands Kommunförbund, tfn 050 5252 874 

  •  
Etiketter