Pressmeddelande, 

Kommunernas framtidsbilder ges ut som animationer

(Kommunförbundet informerar 9.6.2015) Framtidsbilder har skissats upp för tre olika kommungrupper. De presenterar alternativa framtidsperspektiv för små och medelstora kommuner samt städer.

​Framtidsbilderna har publicerats som korta animerade filmer (på finska) och de har utarbetats  i samarbete med trettio olika representanter för kommunernas politiska och professionella ledning. Arbetet utfördes inom ramen för Kommunförbundets nätverksprojekt Nya generationens organisation och ledarskap (USO).  Framtidsbilderna publiceras tisdagen den 9 juni 2015 på USO-nätverksprojektets temaseminarium på Finlands Vetenskapscenter Heureka i Vanda.

– Bilderna för de olika kommungrupperna skiljer sig i många avseenden från varandra men de beskriver delvis även samma förändringar. Den viktigaste gemensamma nämnaren är kommunernas och kommuninvånarnas självständiga utvecklingspotential, säger Jenni Airaksinen, universitetslektor vid Tammerfors universitet, som lett analyseringen av kommunbilderna.

– Det här är första gången som kommunerna i den här utsträckningen tillsammans funderar kring riksomfattande framtidsfrågor. I regel utarbetas liknande framtidsvisioner i små grupper, exempelvis av forskare och arbetsgrupper, säger Airaksinen, som fungerat som Kommunförbundets och FCG Konsultering Ab:s partner i scenarioarbetet.

Kommunbilderna som redskap i framtidsarbetet

– Kommunbilderna är redskap i kommunernas framtidsarbete. De väcker också diskussion om kommunernas framtid lokalt, regionalt och nationellt, säger Kaija Majoinen, Kommunförbundets forsknings- och utvecklingsdirektör.

– Uppluckringen av normer och större frihet för kommunerna är två viktiga punkter på den nya regeringens agenda. Samtidigt ser kommunledningen kommunernas och invånarnas utvecklingspotential som en framtidsmöjlighet i alla kommuner oberoende av kommunstorleken. Materialet om kommunernas framtidsbilder kan potentiellt också fungera som en spelöppning när den nya regeringens kommunpolitik preciseras, säger Majoinen.

– När kommunernas framtid byggs upp kan det inte ske nerifrån upp i form av en byråkratisk, sluten process. Kommunerna måste vara aktiva i processen, det räcker inte med att de blir hörda. För att förnya kommunsektorn behövs nya kreativa processer, partnerskap och växelverkan mellan kommunerna, staten och medborgarsamhället, säger Majoinen.

En mer utförlig skriftlig rapport om kommunernas framtidsbilder, som presenteras i filmerna, publiceras hösten 2015. Rapporten utkommer också på svenska.

Animationer om kommunernas framtidsbilder:
https://www.youtube.com/user/Kuntaliitto
(Små kommuner, medelstora kommuner, städer)

Närmare upplysningar:
Jenni Airaksinen, universitetslektor, Tammerfors universitet, tfn 050 322 1402
Kaija Majoinen, forsknings- och utvecklingsdirektör, Kommunförbundet, tfn 0500 811 239
Markus Pauni, utvecklingschef, Kommunförbundet, tfn 050 439 5612
Jarmo Asikainen, sektorchef, FCG Konsultering Ab, tfn 050 361 1357

Etiketter