Pressmeddelande, 

Kommunförbundet: kommunernas och de självstyrande områdenas roll bör gestaltas samtidigt

Kommunernas utlåtanden bör beaktas i reformens olika skeden

(Kommunförbundet informerar 11.11.2015) Kommunerna har viktig sakkunskap om de självstyrande områdena för remissrundan som snart börjar. Kommunförbundet inskärper att då utlåtanden ges bör kommunerna ha tillräckligt med fakta att tillgå om de framtida åtagandena och uppgifterna inom olika områden och också mellan kommunerna och de självstyrande områdena.


På onsdagen behandlade Kommunförbundets styrelse social- och hälsovårdsreformen och den framtida kommunens ansvarsåtaganden och poängterade kommunernas betydelsefulla ställning också efter reformerna. Kommunförbundet stöder i fortsättningen med sin sakkunskap och sina nätverk både kommunerna och de självstyrande områdena.

Utgående från regeringens färska riktlinjer ligger ännu flera frågor öppna. Det material som nu skickas på remiss måste ge kommunerna tillräckliga möjligheter att utarbeta substantiella utlåtanden. Kommunerna måste få tillräckligt med grundläggande fakta för att på lokalplanet förstå vad de ska ta ställning till i utlåtandet.

Kommunförbundet anser att hörandet av kommunerna verkligen ska påverka de slutliga besluten om kommunernas kommande uppgifter, de självstyrande områdena och deras uppgifter och gränser samt organiseringen och produktionen av social- och hälsovården. Förbundet poängterar att det måste säkerställas att olika slags kommuner och de självstyrande områdena efter reformen har tillräckligt med finansiering för att trygga en effektiv verksamhet, dvs. i fortsättningen bör finansieringsprincipen tillämpas på både kommunerna och områdena.

Kommunförbundet skyndar på inledningen av den parlamentariska beredningen av kommunens framtida roll. Framtidens kommun är ett av regeringens spetsprojekt, och Kommunförbundet har redan inlett sin egen beredning. Samtidigt kartläggs arbetsfördelningen och samarbetet mellan de blivande självstyrande områdena och kommunerna, särskilt i fråga om uppgifterna vid gränsytorna.

Enligt Kommunförbundet måste utlåtandena om de självstyrande områdena också innehålla frågor om kommunens roll i fortsättningen.

Närmare upplysningar: 

Sirpa Paatero, styrelseordförande, 050 512 1602
Jari Koskinen, verkställande direktör, 044 9764225
Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör, (09) 0 400, 48 6 043
Hanna Tainio, vice verkställande direktör, 050 567 1624
Tarja Myllärinen, direktör, social- och hälsovård, 050 596 9866
Arto Sulonen, direktör för juridiska ärenden, 0400 850 232

Etiketter