Pressmeddelande, 

Kommunförbundet hjälper kommunerna med servicearkitektur

(Kommunförbundet informerar 22.4.2015) Vid Kommunförbundet har det inrättats ett projektkontor (Kunta-KaPA) för att stödja målen för den nationella servicearkitekturen (KaPA).

​Projektkontoret ska hjälpa kommunerna och samkommunerna att etablera servicearkitekturtjänster och förmedla information om kommunernas behov så att de kan beaktas i den nationella lösningen.

Arbetet som utförs av sex projektanställda kommer också att gagna Kommunförbundet och kommunernas sakkunniga. De projektanställda kommer att ha ett nära samarbete med Finansministeriet och KPA-enheten vid Befolkningsregistercentralen.

Avsikten med arbetet är framför allt att identifiera och beskriva de områden där servicearkitekturen kan ge den största nyttan för kommunerna och därigenom också för medborgarna. I samarbete med olika parter går man sedan vidare med att genomföra och införa servicearkitekturen.

"I Finland finns det i dag 317 kommuner som är i mycket olika skeden när det gäller användning av digitala tjänster. I väntan på nationella lösningar har lokala verksamhetsmodeller byggts upp. Det kan vara svårt för medborgare eller företag som uträttar ärenden med flera kommuner att få grepp om de olika sätten att göra det på", säger Maria Nikkilä, programchef vid Finansministeriet. 

"Utöver förenhetligade sätt att uträtta ärenden är målet att underlätta myndigheternas inbördes informationsutbyte och att dela och utnyttja god praxis som redan testats. Helsingfors stads servicedatalager är ett bra exempel på detta" säger Nikkilä.

"Kommunsektorn är en så stor del av den offentliga förvaltningen att om också servicearkitektur används inom den är det till stor nytta för digitaliseringen av hela den offentliga förvaltningen. I synnerhet gemensam användning av data höjer servicekvaliteten och ökar produktiviteten. Kommunförbundet är en given samarbetspartner för kommunerna och därför har vi för egen del beslutat satsa på KaPA-arbetet", säger Heikki Lunnas, chef för informationssamhällsfrågor vid Kommunförbundet.

Närmare upplysningar:

Kommunförbundet
Tommi Karttaavi, projektchef, tommi.karttaavi@kommunforbundet.fi
tfn 050 563 3935
Heikki Lunnas, chef för informationssamhället, heikki.lunnas@kommunforbundet.fi, tfn 050 667 25

Finansministeriet
Maria Nikkilä, programchef, maria.nikkila@vm.fi, tfn 02955 30514

Den nationella servicearkitekturen skapar en fungerande infrastruktur för digitala tjänster. Det underlättar överföringen av information mellan organisationer och tjänster. Nationell servicearkitektur skapar en interoperabel infrastruktur för digitala tjänster och gör det enkelt att överföra data mellan organisationer och tjänster. I programmet skapas en nationell servicekanal (på dataplanet), gemensamma servicevyer för medborgare, företag och myndigheter, en ny elektronisk autentiseringslösning på nationell nivå samt nationella lösningar för hantering av organisationers och fysiska personers roller och behörigheter. Programmet koordineras av Finansministeriet och för det praktiska genomförandet svar Befolkningsregistercentralen. http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri

Vid Kommunförbundet har man redan under några år i samarbete med kommunerna arbetat med en gemensam övergripande arkitektur som utgör ett starkt underlag för servicearkitekturen. I den övergripande arkitekturen beskrivs en helhet som bildas av organisationernas verksamhetsprocesser, datasystemen med tillhörande information och den teknik som används.

  •