Pressmeddelande, 

Markku Markkula vald till ordförande för Europeiska unionens Regionkommitté

(Kommunförbundet informerar 12.2.2015) Markku Markkula (Saml., EPP) har valts till ordförande för Europeiska unionens Regionkommitté. Markkula leder Regionkommittén i två och ett halvt år. Valen skedde vid kommitténs konstituerande möte inför den nya mandatperioden 2015–2019 i Bryssel den 12 februari.

Markkula är ledamot i Esbo stadsfullmäktige och ordförande för stadsplaneringsnämnden. Han sitter i Regionkommittén sedan 2007, först som ersättare och sedan 2010 som ledamot. Han var riksdagsledamot 1995–2003.

Första nordbo som ordförande

Markku Markkula är den första ordföranden för Regionkommittén som kommer från Norden. Finland är det sjunde landet i ordningen som är ordförande för Regionkommittén som bildades 1994. De tidigare ordförandena kom från Belgien, Frankrike, Tyskland, Stor-Britannien, Italien och Spanien.

– För mig är hela Finland viktigt, allt från huvudstadsregionen till Lappland. Finland ligger i norr, långt från EU:s centrum, och har har en lång yttre unionsgräns. Landet är glest bebott. Finland har ändå förbundit sig att följa unionens värderingar, säger Markkula som är född i Lappland.

I sitt linjetal som Markkula höll efter utnämningen för en fullsatt plenisal underströk han att regionerna och kommunerna engagerar sig i tillväxt och sysselsättning.

– Regionerna och kommunerna i Europa bör fullt ut låta nya vindar blåsa i syfte att skapa en smart tillväxt och nya arbetstillfällen. De sociala och ekonomiska innovationerna som främjar näringslivet är i nyckelställning när det gäller att genomföra investeringspaketet på 315 miljarder euro. Vi måste ge företagsamheten bättre förutsättningar och försöka återställa medborgarnas tro på en bättre framtid, stakade Markkula ut.

Att Markkula är ordförande innebär också att kommittén i sitt arbete allt mer kommer att ta hänsyn till Finland och Finlands kommunsystem. I europeiskt perspektiv har Finland ett omfattande och fungerande kommunsystem som effektivt och högklassigt producerar basservice för kommuninvånarna. I kommitténs kommande arbete syns också särdragen i Finlands och de övriga nordiska ländernas kommunsystem, t.ex. jämställdheten, öppenheten och den starka kommunala självstyrelsen.

Europeiska unionens Regionkommitté

EU:s Regionkommitté är ett organ med 350 ledamöter vars främsta uppgift är att föra fram medlemsländernas kommuners och regioners synpunkter i beredningen av EU-lagstiftningen. Kommittén ger yttranden till kommissionen, rådet och parlamentet om flera frågor som gäller EU-lagstiftningen, bland annat sysselsättning, social- och hälsovård, miljö och regionalpolitik. Kommittén har nio finländska ledamöter varav en representerar Åland. Finlands Kommunförbund fungerar som sekretariat för Finlands delegation i Regionkommittén.

Närmare upplysningar:
Markku Markkula, ordförande för Regionkommittén, stadsfullmäktigeledamot i Esbo, tfn 050 464 2455
Erja Horttanainen, Kommunförbundet, chef för EU-ärenden, tfn 050 5252145
Henrik Rainio, direktör, Kommunförbundets Brysselkontor, tfn +32 474 540 851

Etiketter