Pressmeddelande, 

Sirpa Paatero valdes till Kommunförbundets styrelseordförande

(Kommunförbundet informerar 22.5.2015) Sirpa Paatero, riksdagsledamot och den sittande regeringens minister för utvecklings- och ägarstyrningsfrågor, har valts till Finlands Kommunförbunds styrelseordförande. Den nuvarande ordföranden Antti Lindtman anhöll om befrielse från posten som ordförande i och med att han valts till ordförande för den socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Kommunförbundets fullmäktige valde enhälligt den nya ordföranden fredagen den 22 maj. Styrelsens mandattid fortsätter till år 2017 då Kommunförbundets nya styrelse inleder sitt arbete. Den nya styrelsen väljs efter kommunalvalet, som flyttas till våren 2016.

Sirpa Paatero (SDP) har varit ledamot i Kommunförbundets styrelse sedan år 2004. Hon är fullmäktigeledamot i Kotka sedan år 2000 och är inne på sin fjärde mandatperiod som riksdagsledamot. Paatero är även bland annat vice ordförande för landskapet Kymmenedalens förbund och har flera poster inom idrotts- och ungdomsorganisationer och organisationer inom det sociala området.

I Antti Lindtmans ställe valdes Joona Räsänen från Lojo till ordinarie ledamot i Kommunförbundets styrelse.

Finlands Kommunförbund är en intresse-, service- och utvecklingsorganisation för kommunerna och städerna. KT Kommunarbetsgivarna hör till Kommunförbundet. Till förbundskoncernen hör även utbildnings- och konsultbolaget FCG Finnish Consulting Group.

I Kommunförbundets styrelse sitter 15 ledamöter och 15 ersättare som representerar samtliga kommuner regionalt och efter kommunstorlek enligt de nationella politiska styrkeförhållandena i kommunalvalet. Som vice ordförande för styrelsen fortsätter Jyväskyläs pensionerade stadsdirektör Markku Andersson(Saml), och riksdagsledamot Tapani Tölli (C), före detta kommundirektör i Tyrnävä.

Närmare upplysningar:

Sirpa Paatero, styrelseordförande, 0505121602
Markku Andersson, vice ordförande för styrelsen, tfn 0400 653 403
Tapani Tölli, vice ordförande för styrelsen, tfn 050 511 3180
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör, 050 364 7883