Pressmeddelande, 

Kommunförbundet lanserade ny webbtjänst:

Trespråkiga International Forum presenterar internationella kommunala frågor på webben

(Kommunförbundet informerar 9.12.2015) Kommunförbundet har i dag offentliggjort den nya webbplatsen www.internationalforum.fi. På den finsk-, svensk- och engelskspråkiga webbplatsen presenteras nyheter och aktualiteter om internationella frågor och EU. 

- Vi vill erbjuda kommunalt anställda, kommunala beslutsfattare och andra intresserade internationell kommunkunskap, säger Kristina Wikberg, direktör för svenska och internationella ärenden vid Finlands Kommunförbund.

- Vi tror att tjänster med ett innehåll om kommunsektorn på olika språk är ett fungerande koncept. Innehållet härstammar från olika källor på olika språk, kommenterar Wikberg.

Internationell kommunkunskap via samarbetsnätverk

Webbplatsen kommer att innehålla aktuell information från exempelvis de europeiska kommunorganisationernas paraplyorganisation CEMR, EU:s regionkommitté, Europaparlamentet och EU-kommissionen.

- Webbtjänsten fokuserar på sådana EU-frågor som är viktiga för de finländska kommunerna, säger direktören för Kommunförbundets Brysselkontor Henrik Rainio. Men vi har också ett vidare perspektiv på innehållet. Det nya forumet kommer även att rapportera om demokrati- och människorättsfrågor som behandlas i Europarådet. Dessutom följer vi med kommunernas internationella samarbete.

Närmare upplysningar:

Kristina Wikberg, direktör för svenska och internationella ärenden tfn 050 378 0466  
Sinikka Mikola, ledare för internationella teamet, tfn 050 342 8218
Henrik Rainio, direktör för Kommunförbundets Brysselkontor, tfn +32 474 540 851

 

 

Mer på webben

Etiketter