Pressmeddelande, 

Tyrnävä kommun och THL:s jämställdhetsinformationstjänst Minna fick demokratiutmärkelsen 2015

(Kommunförbundet och Finansministeriet informerar 13.10.2015) Tyrnävä kommun och THL:s jämställdhetsinformationstjänst Minna har främjat öppen förvaltning och delaktighet i sin verksamhet.

Informationstjänsten Minna är en utmärkt brygga mellan förvaltningen, forskningen, politiken och medborgarsamhället. Informationstjänsten främjar utveckling av övervägt och forskningsbaserat beslutsfattande inom det finländska samhällets olika sektorer.

Tyrnävä kommuns interaktion med medborgarna, företagen och den tredje sektorn är mångsidigt, aktivt och engagerande på ett verkligt sätt, allt från planeringen av kommunens tjänster till olika gruppevenemang. Kommunen har involverat kommuninvånare av olika åldrar och olika organisationer på ett föredömligt sätt och engagerat dem i det kommunala välfärdsarbetet. Tyrnävä har lyckats skapa en särpräglad, attraktiv och uppmuntrande boende- och levnadsmiljö.

Temat för utmärkelsen var förvaltningen som möjliggörare

Syftet med demokratiutmärkelsen är att fästa uppmärksamhet vid den offentliga förvaltningens öppenhet och att sporra den offentliga förvaltningen till att i större utsträckning ta i beaktande kommuninvånarnas och medborgarnas deltagningsbehov. Temat för årets utmärkelse var förvaltningen som möjliggörare. Den beviljades en aktör eller en organisation som genom sin verksamhet gjort information och rådgivning lättillgängliga för medborgare och organisationer som organiserat frivilligt arbete, som skapat verksamhetsmodeller för främjandet av glesbygdsbefolkningens delaktighet eller som öppnat datalager som anknyter till demokrati och delaktighet. Utmärkelserna utdelades tisdagen den 13 oktober vid Demokratidagstillställningen av statssekreteraren Olli-Pekka Heinonen och av Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio. Demokratidagen är ett led i Europarådets lokaldemokrativecka.

Demokratiutmärkelsen är finansministeriet, justitieministeriets och Kommunförbundets gemensamma utmärkelse som utdelas både en kommunal aktör och en aktör inom statsförvaltningen. Utmärkelsen utdelas vart annat år, turvis med justitieministeriets demokratiutmärkelse som beviljas medborgarorganisationer. De första demokratiutmärkelserna beviljades 2013 Helsingfors stads biträdande stadsdirektör Pekka Sauri och räddningsöverinspektören Matti Virpiaro från regionförvaltningsverket i Södra Finland. Det dåvarande temat var klarspråk.

Ytterligare information:
Kommunförbundet
Päivi Kurikka, specialsakkunnig, tfn 050 301 90 68, paivi.kurikka@kuntaliitto.fi 

Finansministeriet
Katju Holkeri, finansråd, tfn 02 9553 00 87, katju.holkeri@vm.fi 
Johanna Nurmi, konsultativ tjänsteman, tfn 02 9553 01 71, johanna.nurmi@vm.fi 
Suvi Savolainen, överinspektör, tfn 02 9553 01 22, suvi.savolainen@vm.fi

Etiketter