Pressmeddelande, 

Utvärderingen av kommunal service sammanställs

(Kommunförbundet informerar 6.2.2015) Kommunförbundet har för avsikt att bilda en stiftelse för att stödja utvecklingen av den kommunala servicen. Stiftelsen ska disponera över informationsmaterial, mått och system som hänför sig till utvärderingen av verksamheten och dess effekter inom olika sektorer. Kommunförbundets styrelse beslutade  om beredningen av en stiftelse den 5 februari 2015.

​– Detta beslut tar fasta på den 150-åriga kommunala självstyrelsens historia och samtidigt är siktet inställt på framtiden. Det är viktigt att de väsentliga basuppgifterna och systemen som kommunerna tagit fram kan användas effektivt för att utveckla den kommunala servicen, det lokala beslutsfattandet och samhällets behov i sin helhet, framhåller Kommunförbundets styrelseordförande, riksdagsledamot Antti Lindtman.

Kommunförbundet och förbundskoncernen har i sin ägo och besittning flera mått och system som bland annat hänför sig utvärderingen av verksamheten och dess effekter inom bland annat social- och hälsovården, den kommunala ekonomin samt undervisningen och kulturen. Avsikten är att samla dessa och eventuellt andra aktörers motsvarande verktyg så att både kommunerna och staten får tillgång till en allmännyttig och objektiv informationstjänst i utvecklingen av den kommunala servicen.

– Det finns skäl att stärka forskning och utveckling som hänför sig till den kommunala verksamheten. Formerna för den kommunala serviceproduktionen blir allt fler och då riskerar informationen att bli splittrad. I lagberedningen, i det lokala och regionala beslutsfattandet och i all produktivitetsutveckling är det av största vikt att det finns entydiga utvärderingsuppgifter som underlag för utveckling, säger Lindtman.

Avsikten är att stiftelsen ska bildas i enlighet med den nya lagen om stiftelser efter att lagen trätt i kraft, sannolikt i början av december nästa år.

Närmare upplysningar:

Antti Lindtman, Kommunförbundets styrelseordförande, tfn 040 577 62 55
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör, tfn 050 364 78 83