Pressmeddelande, 

Välfärd serverad på bricka och stöttepelare för familjen vann närservicetävlingen

(Kommunförbundet informerar 22.10.2015) Kommunförbundets närservicetävling efterlyste nya sätt att underlätta barnfamiljernas vardag. Vinnarna offentliggjordes på torsdagen under forumet för närservice.

Tävlingen består av två serier: i produktserien tävlade nästan färdiga modeller och modeller som redan tagits i bruk, i idéserien tävlade modeller som befinner sig på idéstadiet.

Produktserien vanns av Hyvinvoinnin palvelutarjotin (välfärd serverad på bricka), som utvecklats av Marita Pikkarainen, Esko Pääskylä och Tiina Kärkkäinen. Det är en nättjänst som samkommunen Kajanalands social- och hälsovård erbjuder och där klienten hittar såväl offentliga välfärdstjänster som företagens och organisationernas välfärdstjänster. Med hjälp av tjänsten kan klienten också jämföra priserna på olika tjänster.

– Modellen Hyvinvoinnin palvelutarjotin utgår från användarna, är lätt att närma sig och möter barnfamiljernas behov på ett mångsidigt sätt. Modellen passar både för städer och randområden, så klientelet är brett, säger Ville Nieminen, projektkoordinator vid Kommunförbundet.

Idéserien vanns av Anu Nordlund-Knuuttila och Annika Kultavirta med modellen Perhepaalu (stöttepelare för familjen), där läroanstalterna och tredje sektorn stöder kommunens familjearbete och hemservice. Det är en tjänst som är ny till sin struktur och den understryker samhörighet. Målet är att stärka familjernas stödnätverk.

En sakkunniggrupp bedömde behovet av modellen Perhepaalu och hur väl den är förankrad i praktiken.

– Modellen beaktar på ett utmärkt sätt kommuninvånarnas och klienternas behov och den kan tas i bruk i olika kommuner. I stället för det gamla organisationsorienterade sättet utgår modellen från lokalsamhället, säger Nieminen.

Vinnarna utsågs av en sakkunniggrupp bestående av Tuomas Kurttila,barnombudsman, Eija Säilä från Vanda stad, Raimo Pakkanen från Tekes, Tarja Paakkonen från THL, Katju Holkeri från Finansministeriet, Soile Kuitunenfrån Stiftelsen för rehabilitering och Tuula Jäppinen från Kommunförbundet.  Priset i produktserien är 5 000 euro och i idéserien 3 000 euro.

Dessutom ordnades en publikomröstning där idéserien vanns av Perhepaalu och produktserien av Lähiötalon toimintamalli som erbjuder en öppen träffpunkt i förorten.

Idéer för att förbättra invånarnas vardag

Närservicetävlingen som ordnades för första gången efterlyste nya sätt att ordna närservice, särskilt för barnfamiljer. Avsikten var att inspirera nya aktörer till att komma med idéer till lösningar som kunde förbättra kommuninvånarnas vardag.

Tävlingen var öppen för alla. Totalt 51 närservicemodeller deltog, 36 av dem i produktserien och 15 i idéserien.

Närservice är tjänster som kommuninvånarna behöver i sin vardag.

– Närservicen har en viktig roll när det gäller så väl kommunens livskraft som kommuninvånarnas välfärd. I en svår ekonomisk situation behövs nya sätt att ordna närservicen, säger Ville Nieminen.

Närservicetävlingen är en del av projektet Fungerande närservice som utreder kommuninvånarnas uppfattningar om närservice och vill utveckla tjänsterna kundorienterat. Projektet inleddes år 2013, och deltagare var Kommunförbundet, Finansministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet samt Arbets- och näringsministeriet. Projektets slutrapport publiceras i januari 2016.

Närmare upplysningar:
Ville Nieminen, projektkoordinator, Kommunförbundet, tfn 050 564 66 22
Antti Kuopila, sakkunnig, Kommunförbundet, tfn 050 345 23 90
Tuula Jäppinen, sakkunnig, Kommunförbundet, p. 050 520 03 85

Etiketter