Pressmeddelande, 

Vaskivuori gymnasium i Vanda bästa kvalitetspraxis inom den offentliga förvaltningen 2015

(Kommunförbund och finansministeriet informerar 1.12.2015) Vaskivuori gymnasium i Vanda har belönats för bästa kvalitetspraxis inom den offentliga förvaltningen i Finland. Gymnasiets långsiktiga och övergripande kvalitetsarbete har enligt utvärderingen haft betydande positiv inverkan på verksamhetskulturen och uppnåendet av resultat.

Personalen och eleverna deltar aktivt i utvecklingsarbetet, vilket bidragit till verksamhet som upprätthåller lärande. Verksamheten vid Vaskivuori gymnasium är enligt utvärderingen exemplarisk, och praxis som tillämpas där kan överföras inte bara till andra läroverk utan till vilka andra organisationer som helst, oberoende av bransch. Valet publicerades den 1 december 2015 vid den nationella kvalitetskonferensen i Kommunernas hus i Helsingfors.

Vid samma tillställning tilldelades Helsingfors stads företagshälsovård Tyke ett hedersomnämnande. Tyke krediteras för strategibaserat förnyande av verksamhetssätten vilket lett till goda resultat.

Bästa praxis inom den finländska offentliga sektorn har valts med två års mellanrum sedan år 2000. Bedömningskriterierna består av CAF-utvärderingsmodellen (The Common Assessment Framework) som utvecklats i samarbete av EU-medlemsstaterna. 

Mera om modellen: www.valtiokonttori.fi/CAF.

Ytterligare information:
Maria Salenius, specialsakkunnig, Finlands Kommunförbund, tfn 050 561 0466
konsultativ tjänsteman Johanna Nurmi, finansministeriet, tfn 040 764 9885