Pressmeddelande, 

Årets Bildningsvisionär är generaldirektör Aulis Pitkälä vid Utbildningsstyrelsen

(Kommunförbundet informerar 6.10.2016) Utmärkelsen Bildningsvisionären tilldelas år 2016 generaldirektör Aulis Pitkälä vid Utbildningsstyrelsen.

​Finlands Kommunförbund och Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA rf tilldelade Pitkälä utmärkelsen under bildningsväsendets riksomfattande förhandlingsdagar i Kommunernas hus torsdagen den 6 oktober 2016 i Helsingfors.

– Bildningsväsendet behöver ett starkt strategiskt ledarskap särskilt nu när en stor del av kommunens serviceverksamhet kommer att övergå till en organisation på landskapsnivå. Aulis Pitkälä har genom sitt eget arbete gett god vägledning inför förändringen och varit en föregångare på detta

område, säger Terhi Päivärinta, direktör för undervisnings- och kulturfrågor vid Kommunförbundet.

– Under Pitkäläs tid som generaldirektör har samarbetet mellan det kommunala undervisningsväsendet och Utbildningsstyrelsen stärkts. Pitkälä har varit med och startat projektet KuntaKesu och det anknytande nätverket för skolutveckling, vilket för sin del har stärkt interaktionen och förtroendet mellan förvaltningen inom det statliga undervisningsväsendet och den kommunala undervisningsförvaltningen.

Utmärkelsen ges till en framstående visionär

Kommunförbundet och OPSIA belönar varje år en kommunal aktör som har bidragit till främjandet och utvecklingen av kommunernas bildningsväsende.

Utöver sina arbetsuppgifter har Aulis Pitkälä också haft ett stort antal olika förtroendeuppdrag inom utbildnings- och kultursektorn.

– Utmärkelsen har alltid getts till en aktör och visionär som har ett brett arbetsfält, säger Päivärinta.

Utmärkelsen Bildningsvisionären delades nu ut för femte gången. Tidigare har utmärkelsen tilldelats stadsdirektör Simo Juva, professor Jouni Välijärvi och biträdande stadsdirektör Elina Lehto-Häggroth samt bildningsdirektör Peter Johnsson.

Utmärkelsen, bronsskulpturen Tranplogens ledarfågel, är formgiven av konstnären Samuli Alonen.

Närmare upplysningar:
Terhi Päivärinta, direktör för undervisnings- och kulturenheten, tfn 050 590 4796
Pristagare, generaldirektör Aulis Pitkälä vid Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1298

Tags