Pressmeddelande, 

Den nationella utbildningspolitiken behöver en klar vision

(Kommunförbundet informerar 6.9.2016) Utbildningspolitiken saknar en nationell vision. Det syns bland annat i reformen av yrkesutbildningen på andra stadiet, säger Terhi Päivärinta, direktör för undervisnings- och kulturenheten vid Kommunförbundet. En fungerande nationell utbildningspolitik skapar en vision och en riktning för kommunerna.

– Kommunförbundet har yrkat på att en totalrevidering av lagen om grundläggande utbildning ska inledas under den pågående regeringsperioden.  För tillfället åtgärdas en sak åt gången i lagen, till exempel bestämmelserna om studerandehälsovård och disciplinära åtgärder. Då är det svårt att uppskatta förändringarnas verkningar på helheten, säger Päivärinta.

Päivärinta påpekar att fungerande nationella ramar gör det möjligt för kommunerna att uppfylla visionen med de medel som den lokala beslutanderätten medger och utgående från regionens egna utbildningsbehov. Det är på det lokala planet man bäst känner till de regionala behoven och hur de borde utvecklas, till exempel i fråga om dimensioneringen av undervisningsgrupper.

– Tillgången till utbildning på alla håll i landet är en utmaning för både staten och kommunerna. I de framtida kommunernas uppgifter betonas främjande av utbildning och bildning.

Jämlikhet inom utbildningen bör diskuteras på bred bas

Kommunförbundet vill uppmuntra organisationerna att diskutera utbildningens riktning och värdegrund. Förbundet överlämnar idag en stafettpinne för jämlikhet inom utbildningen till SETA rf.

– I enlighet med de nya läroplanerna vill vi lyfta fram alla människors egenvärde. Varje människa är unik och värdefull just sådan som hon är, och var och en har rätt att växa till sin fulla kapacitet som människa och samhällsmedlem.

Närmare upplysningar:
Terhi Päivärinta, direktör, undervisning och kultur, tfn 050 590 4796

Tags