Pressmeddelande, 

Hur förändras utkomststödet år 2017?

(FPA och Kommunförbundet informerar 5.9.2016) Det grundläggande utkomststödet överförs i hela landet från kommunerna till FPA 1.1.2017. På www.fpa.fi/utkomststod finns svar på vanliga frågor om utkomststödet.

​Vad förändras inom utkomststödet? Hur lönar det sig för kunderna att gå tillväga i slutet av år 2016? Hur ansöker man om utkomststöd år 2017? Reformen av utkomststödet väcker många frågor, som nu besvaras på webbsidan www.fpa.fi/utkomststod.

Här finns också ett kort videoklipp där de aktuella förändringarna presenteras i huvuddrag.

På webbplatsen fpa.fi kommer informationen om utkomststödet att publiceras i sin helhet i slutet av november. Då öppnas också frågespalten Fråga FPA. I slutet av år 2016 utökas också FPA:s telefonservice med ett servicenummer för utkomststödet. Även kommunernas socialväsende ger närmare information om vad reformen av utkomststödet innebär.

Nästa år kan man ansöka om utkomststöd på nätet i hela landet

Fram till slutet av år 2016 kan de som ansöker om utkomststöd sköta alla sina utkomststödsärenden på kommunens socialbyrå.

I början av år 2017 överförs det grundläggande utkomststödet från kommunerna till FPA. Kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd beviljas fortsättningsvis av kommunens socialväsende. Grunderna för beviljande av utkomststöd förändras inte i och med reformen.

Utkomststöd för januari 2017 kan sökas hos FPA från och med början av december 2016. Ansökan kan göras i e-tjänsten på www.fpa.fi/etjanst. Även bilagorna kan lämnas in via e-tjänsten. Det är också möjligt att ansöka om utkomststöd med en pappersblankett eller muntligt. Kunderna kan vända sig till vilken FPA-byrå som helst. Man kan också boka tid till FPA.

Närmare information för medierna:
FPA, Heli Kauhanen, chef för projektet Utkomststöd 2017, tfn 040 186 2317
Kommunförbundet, Ellen Vogt, sakkunnig, tfn 09 771 2346

FPA:s nyhetsbrev Toimeentulotuki 2017 -info ger aktuell information (på finska) om förberedelserna inför reformen av utkomststödet. Prenumerera på nyhetsbrevet www.kela.fi/uutiskirje.

Mer på webben

Överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA

Läs mer om dessa teman