Pressmeddelande, 

Landskapsstyrelsernas ordförande vill se ett gemensamt förbund för kommunerna och landskapen:

Johanna Viita ansvarar för Kommunförbundets och landskapens samarbete

(Kommunförbundet informerar 10.6.2016) Ekon.mag. Johanna Viita ansvarar från den 1 september för samarbetet mellan Kommunförbundet och landskapen. Viita kommer att under tre år vikariera för utvecklingschef Ulla Karvo som blir chef för Kommunförbundets Brysselkontor.

Johanna Viita tar över sin nya uppgift från uppgiften som direktör för de nyländska KUUMA-kommunernas gemensamma affärsverk. Tidigare har hon bland annat varit generalsekreterare för Alliansen för landskapen i södra Finland.

Kommunförbundets och landskapens samarbete baserar sig på ett serviceavtal som reviderades senast i september 2012. Till utvecklingschefens uppgifter hör enligt avtalet bland annat intressebevakning för landskapen, ansvar för landskapsdirektörernas nätverk och internationella uppgifter. Också ordförandekonferensen för landskapsstyrelserna, som utses av Kommunförbundets styrelse, hör till utvecklingschefens ansvarsområde.

Landskapsstyrelsernas mål: ett gemensamt förbund för kommunerna och landskapen

I och med regionförvaltningsreformen kommer samarbetet mellan Kommunförbundet och landskapen att få allt större betydelse. Landskapsstyrelsernas ordförande fastställde vid sitt sammanträde den 9 juni att avsikten är att det från början av 2019 ska bildas ett gemensamt förbund för kommunerna och landskapen i Finland utifrån Kommunförbundets koncern.

Tyngdpunkter i det framtida samarbetet kommer att kartläggas i höst. I skapandet av det kommande servicekonceptet har utvecklingschefen en viktig roll.

Närmare upplysningar:
Ulla Karvo, utvecklingschef, tfn 050 512 2232​

Etiketter