Pressmeddelande, 

Kampanj för ökat valdeltagande i kommunalvalet

Kuntavaalit 2017 Sinulla on ääni -kuva

(​Kommunförbundet informerar 14.9.2016) Kommunförbundet producerar marknadsföringsmaterial i syfte att öka valdeltagandet i kommunalvalet den 9 april 2017. Såsom vid tidigare kommunalval ger Kommunförbundet kommunerna fri tillgång till materialet. I år bjuder förbundet in också andra aktörer att använda marknadsföringsmaterialet.

Kampanjprofilen publicerades i dag på Kommunförbundets avdelning på Kommunmarknaden. För designen av kampanjens visuella profil ansvarar reklambyrån SMOY.

− Kampanjhelheten omfattar material såväl på webben och i sociala medier som i tryckt form. Målet är att vi genom samarbete kan åstadkomma en nationell kampanj, säger Jari Seppälä, informationsdirektör vid Kommunförbundet.

− Underlaget för det tryckta materialet finns till kommunernas och städernas förfogande så att de kan komplettera materialet med sina meddelanden till exempel om förhandsröstningsställena. Det lönar sig att låta kampanjmaterialet synas också på förhandsröstningsställena, då valdeltagandet i förhandsröstningen har stor betydelse för det totala valdeltagandet.

Kampanjtema: Du har en röst

Temat för kommunalvalskampanjen 2017 är ”Du har en röst”. Syftet med kampanjen är att betona varje röstberättigad persons möjlighet att föra fram sin egen röst i valet.

− Det är just att rösta i kommunalvalet som är viktigt, då kommunerna ansvarar för det mesta som direkt påverkar människornas vardag, till exempel planläggning, barndagvård och vattentjänster. Det är viktigt för var och en av oss vem som väljs till förtroendeuppdrag för att besluta om gemensamma angelägenheter.

Kommunalval.fi öppnas ett halvt år före valet

Allmän information om valet och kommunernas uppgifter publiceras på kampanjwebbplatsen Kommunalval.fi som öppnas ett halvt år före valet. Kampanjwebbplatsen publiceras på finska, svenska och engelska.

Materialunderlag för kampanjen kan laddas ner eller beställas på webbplatsen

från den 10 oktober då webbplatsen öppnas.

Närmare upplysningar:
Jari Seppälä, informationsdirektör, tfn 050 66 743
Pi Krogell-Magni, kommunikationschef (projektchef), tfn 050 522 5953
Eija Rautiainen, marknadsföringschef (kampanjprofil och användarrättigheter), tfn 045 316 1600
Jenni von Frenckell, informatör (webbplatsen Kommunalval.fi), tfn 050 564 5914

Mer på webben

Kommunalval.fi