Pressmeddelande, 

Sirpa Paatero vid Kommunernas framtidsforum:

Kommunerna måste garanteras tillräckliga resurser och självständighet

(Kommunförbundet informerar 27.4.2016) Kommunförbundets styrelseordförande Sirpa Paatero kräver att kommunerna ges tillräckliga resurser för att de ska kunna sköta sina uppgifter efter den planerade vård- och landskapsreformen. Särskilt genomförandet av finansieringsprincipen och den lagstiftning som berör kommunerna kräver fortfarande gemensamma överläggningar och lagstiftningsarbete.

​Sirpa Paatero öppnade Kommunernas framtidsforum på Kommunernas hus i Helsingfors den 27 april. Framtidsforumet som ordnas för åttonde gången lockade över 200 sakkunniga inom kommunsektorn från olika håll i Finland.

– Flera frågor som påverkar kommunernas framtid är fortfarande olösta i den planerade reformen. Det gäller exempelvis fastighetsägande, personalens ställning vid bolagisering och frågor i megaklass kring medelsanskaffning, beskattning och statsandelar, påpekade Paatero.

Framtidsstrategin utarbetas i en tid då samhällsutvecklingen när det gäller arbetsplatser, tjänster och invånare ,både globalt och nationellt, håller på att koncentreras till landskapscentralerna och stadsregionerna. En annan trend är koncentrationen av funktioner på specialnivå inom social- och hälsovården och fördjupningen av integrationen som sker inom närservicen främst med hänsyn till människans livscykel.

Förändringarna utmanar kommunerna till strategiskt arbete och därigenom till att bygga framtiden och arbetssätten med stöd av sina egna starka sidor och historien.

– En förutsättning för att lyckas i det här arbetet är en sann självstyrelse för invånarna som kommunerna förverkligar och som staten stöder i stället för att ställa hinder för, sade Paatero.

Hon underströk att kommunerna trots förändringarna bör vara framträdande aktörer i det finska samhället. Medborgare som behöver olika tjänster förväntar sig att framtidens kommun ska hålla minst samma nivå på tjänsterna som nu.

Kommunförbundet formar framtiden

Utöver kommunerna deltar också Kommunförbundet intensivt i framtidsarbetet genom att förbundet reviderar sin strategi. 

– Vårt motto ”Det gäller att forma framtiden” beskriver att kommunerna har en viktig roll som aktiva aktörer, bearbetare av sin verksamhetsmiljö och framtidsbyggare.

Närmare upplysningar:
Riksdagsledamot Sirpa Paatero, Kommunförbundets styrelseordförande, tfn 050 512 1602

Etiketter