Pressmeddelande, 

Kommunförbundet bildar en stiftelse som stöder kommunerna

(Kommunforbundet informerar 27.5.2016) Vid sitt vårsammanträde på fredagen beslutade Finlands Kommunförbunds fullmäktige bilda en stiftelse som ska främja kommunernas livskraft, stärka deras självstyrelse och stödja demokratin.

​Finlands kommunstiftelse kommer att stödja försöks- och utvecklingsverksamhet som utgår från kommunernas verksamhet.  Ambitionen är att utvecklingspotentialen i regionerna och kommunerna ska kunna användas av hela kommunsektorn och som en förnyelseresurs. Målet är också att få till stånd ett närmare och mångsidigare samarbete mellan kommunerna och högskolorna.

– Genom stiftelsen kan de tillgångar som kommunerna äger via Kommunförbundet riktas uttryckligen till utveckling av kommunerna när omvärlden förändras, säger Kommunförbundets ekonomi- och förvaltningsdirektör Timo Leivo.

Finlands kommunstiftelse är allmännyttig. I stiftelsens ägo övergår aktierna i Kommunernas hus Ab och Kommunförbundets aktier i Ekokem Abp.

Stiftelsen kommer att ha nära samarbete med Finlands Kommunförbund. Enligt stiftelsens stadgar väljs stiftelsens styrelse bland ledamöterna och ersättarna i Kommunförbundets styrelse. Dessutom väljs personer med närvaro- och yttranderätt från de partier som är representerade i förbundets fullmäktige, men inte i stiftelsens styrelse. Den första styrelseordföranden blir enligt fullmäktiges beslut förbundets styrelseordförande Sirpa Paatero. Kommunförbundets vd Jari Koskinen blir verkställande direktör för stiftelsen.

Närmare upplysningar:
Jari Koskinen, verkställande direktör, tfn 044 976 4225
Timo Leivo, ekonomi- och förvaltningsdirektör, tfn 050 62 181

Mer på webben

Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.