Pressmeddelande, 

Kommunförbundet säljer sina aktier i Ekokem

(Kommunförbundet informerar 27.5.2016) Finlands Kommunförbunds fullmäktige har beslutat sälja sina aktier i Ekokem Abp till energibolaget Fortum Abp. Kommunförbundet är den näst största ägaren i Ekokem Abp med en ägarandel på 21,4 procent av aktiestocken.

​Kommunförbundets föregångare Finlands Stadsförbund, Finlands Kommunalförbund och Finlands Svenska Kommunförbund var med om att grunda Ekokem år 1979. Ekokem var ett allmännyttigt samfund som producerade avfallstjänster för kommunerna. I och med att Ekokem utvecklat sin affärsverksamhet har Kommunförbundet inte längre något samhälleligt ägarintresse och innehavet har blivit en placering.

Kommunförbundets tillgångar från Ekokem-aktierna överförs till Finlands kommunstiftelse, som Kommunförbundet bildar. Stiftelsen kommer att göra upp en placeringsplan över sin förmögenhet. Kommunstiftelsens styrelseledamöter väljs från Kommunförbundets styrelse.

Affären kräver godkännande av konkurrensmyndigheterna i Finland och Sverige. Affären väntas bli slutförd under det tredje kvartalet i år.

Utöver Kommunförbundet har finska staten, Helsingforsregionens miljötjänster HRT och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen uppgett sig sälja sitt innehav i Ekokem till Fortum. Dessa fyra största aktieägares sammanlagda innehav motsvarar sammanlagt 81 procent av Ekokems aktier.

Närmare upplysningar:
Jari Koskinen, verkställande direktör, tfn 044 976 4225
Timo Leivo, ekonomi- och förvaltningsdirektör, tfn 050 62 181