Pressmeddelande, 

Kommunförbundet tillsatte utredningsgrupp för att kartlägga hur kommunerna och landskapen ska organisera sig i framtiden

Markku Andersson, Olav Jern, Siv Sandberg

(Kommunförbundet informerar 4.11.2016) Kommunförbundet har tillsatt en utredningsgrupp till vilken förbundet bjudit in stadsrådet Markku Andersson, landskapsrådet Olav Jern och forskaren Siv Sandberg. Utredningsgruppens uppgift är att kartlägga hur kommunerna och landskapen ska organisera sig i framtiden.

Gruppen ska utreda åsikterna bland Kommunförbundets medlemmar, samarbetspartner och centrala intressentgrupper om hur kommunernas och landskapens intressebevakning, utveckling och sakkunnigtjänster bör organiseras då landskapsreformen genomförts.

Målet är att studera hur internationella – i synnerhet nordiska – aktörer inom kommuner och självstyrande områden organiserat sig på riksnivå i intressebevakning och andra frågor. På basis av utredningen skissar man upp en preliminär vägkarta över en lämplig framtida organisationsmodell för de finländska kommunerna och landskapen. Det är meningen att utredningen ska bli klar före slutet av februari 2017.

Bakgrunden till utredningsarbetet är den strategi Kommunförbundet bereder för åren 2017–2021.

Närmare upplysningar:

Jari Koskinen, verkställande direktör, Kommunförbundet, tfn 044 976 4225

Markku Andersson, stadsråd, förste vice ordförande för Kommunförbundets styrelse, ordförande för utredningsgruppen, tfn 0400 653 403

Olav Jern, landskapsråd, tfn 044 320 6567

Siv Sandberg, forskare, Åbo Akademi, tfn 0400 726 380

Etiketter