Pressmeddelande, 

Kommunförbundet tog ställning till budgetförslaget

(Kommunförbundet informerar 25.8.2016) Regeringen måste hålla fast vid sitt mål att kommunernas finansiella ställning ska bli positiv, säger Kommunförbundets styrelse i sitt ställningstagande till Finansministeriets budgetförslag.

​Kommunförbundet påpekar att de besparingar som konkurrenskraftsavtalet uppskattats ge till stora delar är kalkylmässiga. Vid budgetförhandlingarna måste man se till att avtalet inte försämrar balansen i den kommunala ekonomin, vilket var utgångspunkten för avtalet.

Kommunerna måste få förutsättningar att lösa de svåra sysselsättnings- och integrationsfrågorna. Kommunförbundets styrelse fäster också uppmärksamhet vid klientavgifterna inom dagvården och finansieringen av den grundläggande yrkesutbildningen.

Ställningstagandet som godkändes på torsdagen finns i bilagan (på finska).

Närmare information:
Timo Reina, vice verkställande direktör, 040 555 8458
Ilari Soosalu, direktör för kommunalekonomiska enheten, 050 371 2999
Minna Punakallio, chefekonom, tfn 040 751 5175