Pressmeddelande, 

Lauri Lamminmäki blir kontaktdirektör vid Kommunförbundet

Lauri Lamminmäki

(Kommunförbundet informerar 28.10.2016) Lauri Lamminmäki, nuvarande stadsdirektör i Kouvola, blir kontaktdirektör vid Kommunförbundet från början av 2017. Det är fråga om en ny befattning vid Kommunförbundet. Befattningsbeskrivningen består av två huvudsakliga uppgifter.

– En av kontaktdirektörens uppgifter är att stödja kommunerna i den stora förändring som vård-och landskapsreformen innebär. Reformen är den största i Finlands historia och den kommer att förändra kommunfältet radikalt. Den andra uppgiften är att som stöd för Kommunförbundets ledning ansvara för utvecklingen och koordineringen av kundarbetet och särskilt för kundrelationerna till de stora städerna. I den föränderliga omvärlden blir service- och utvecklingsbehoven allt större hos Kommunförbundets medlemmar och vi vill stödja våra medlemmar och samtidigt förbättra våra tjänster, säger Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen.

– Lauri Lamminmäki känner kommunfältet och också Kommunförbundet. Vi tror att vi har stor nytta av Lamminmäkis erfarenheter i utvecklingen av vårt arbete, framhåller Koskinen.

Lamminmäki arbetade som sakkunnig vid Kommunförbundet år 2000–2007 och som direktör för förbundets Brysselkontor. Sommaren 2007 tillträdde han som stadsdirektör i Kuusankoski och arbetade därefter som förändringsdirektör för kommunsammanslagsprojektet. Från år 2009 har han varit stadsdirektör i Kouvola.

– Jag uppskattar möjligheten att få arbeta på ett nytt sätt för hela kommunfältet via Kommunförbundet, brytningstiden i kommunerna är unik och därför är tillfället också yrkesmässigt synnerligen intressant. Jag känner ju sedan tidigare till Kommunförbundet, förbundets verksamhet och sakkunniga så jag tror att vi kommer bra igång med arbetet från första början. Kommunerna och Kommunförbundet har fortfarande en stark roll i det finländska samhället och min breda erfarenhet av kommunala frågor kan vara till stor nytta i den nya uppgiften, säger Kommunförbundets blivande kontakdirektör Lauri Lamminmäki.  

Närmare upplysningar
Jari Koskinen, verkställande direktör, tfn 044 976 4225
Lauri Lamminmäki, kontaktdirektör från 1.1.2017, tfn 040 483 1680 

Mer på webben

Etiketter