Pressmeddelande, 

Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen i Joensuu:

Nya tag mot arbetslösheten med kommunförsök

(Kommunförbundet informerar 24.5.2016) Sysselsättningstjänsterna behöver nytänkande och nya verksamhetsformer. Kommunförbundet ser positivt på att regeringen har beslutat att inleda regionala försök inom arbetskraftsservice och företagsservice som kan genomföras i enskilda kommuner eller i hela landskapet.

– Tidigare försök där kommunernas ansvar för servicen för långtidsarbetslösa utökades har lyckats väl. Sysselsättningsservicen måste finnas nära människorna. Man får inte bukt med långtidsarbetslösheten endast genom att utveckla den elektroniska servicen, konstaterade Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen i Joensuu den 24 maj.

Ansökningstiden till regionala försök för arbetskraftsservice och företagsservice har inletts och går ut i slutet av maj. Försöken är en del av reformen för att minska kommunernas, landskapens och hela den offentliga sektorns kostnader, och ingår i ett frikommunförsök.

I försöken, som genomförs åren 2017– 2018, omfördelar man ansvarsområdena, befogenheten och resurserna.

– Särskilt betydelsefullt är det att man nu kan prova på kommunalt organiseringsansvar för sysselsättningsservicen i sin helhet och för alla arbetslösa i åtminstone några kommuner, eller i kommunernas samarbetsområden. Först efter detta kan man besluta hur man organiserar ansvaret för sysselsättningen i framtiden, betonade Koskinen.

Koskinen påminde om att utan en hög sysselsättningsgrad kan det nuvarande välfärdssamhället inte upprätthållas.

– De gamla verksamhetsformer enligt vilka sysselsättningsservice ordnats har visat sig vara ineffektiva.

– I det kommande försöket är det viktigt att dess resultat bedöms grundligt och att resultaten styr besluten om framtiden för sysselsättningsservicen. Kommunernas kunnande, kapacitet och vilja ska inte åsidosättas.

Närmare upplysningar:
verkställande direktör Jari Koskinen, tfn 044 976 4225

Etiketter