Pressmeddelande, 

Pol.mag Esa Nieminen blir direktör för kommunikation och samhällsrelationer vid Kommunförbundet

(Kommunforbundet informerar 22.12.2016) Esa Nieminen har valts till direktör för kommunikation och samhällsrelationer vid Kommunförbundet. Han tillträder sin befattning den 9 januari 2017. Befattningen är tidsbunden och löper på två och ett halvt år.

Esa Nieminen har arbetat nästan 30 år på MTV som redaktör, nyhetschef och de senaste 10 åren som producent för det samhälleliga evenemanget SuomiAreena, som han initierat. Senast har han arbetat som tf. huvudredaktör för Suomen Yrittäjäts tidskrifter.

Inom den fastställda tiden sökte trettiosju personer befattningen som direktör för kommunikation och samhällsrelationer vid Kommunförbundet.

Närmare upplysningar:
Kommunförbundets personalchef Hannele Lindfors, tfn 050 599 7466