Pressmeddelande, 

Timo Reina blir vice vd för Kommunförbundet

Vice verkställande direktör Timo Reina

(Kommunförbundet informerar 25.5.2016) Landskapsdirektören i Tavastland Timo Reina, 41, har valts till vice verkställande direktör vid Finlands Kommunförbund. Han valdes enhälligt av förbundets styrelse den 25 maj.

​Reina inleder sitt arbete så snart som möjligt efter semestrarna. Han efterträder Timo Kietäväinen som valts till verkställande direktör för Keva.

Vice vd-posten söktes av åtta personer Det är fråga om en tidsbegränsad anställning till 31.12.2022. Samma tidsbegränsning gäller också för verkställande direktör Jari Koskinen och vice verkställande direktör Hanna Tainio, vilka valdes i fjol.

Till vice verkställande direktörens ansvarsområde hör för tillfället förbundets enheter Kommunalekonomi, Regioner och samhällen och KT Kommunarbetsgivarna. Ansvarsområdet omfattar dessutom utveckling av förbundets intressebevakning. Ansvarsområdet kan eventuellt ändras senare.

Timo Reina är vicehäradshövding och juris magister. Före anställningen vid Tavastlands förbund arbetade han som förvaltningsdirektör vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. Han har varit statssekreterare och specialmedarbetare vid olika ministerier och har arbetat i olika uppgifter i riksdagen. Kommunala förtroendeuppdrag har han haft i Petäjävesi och Träskända, där han för tillfället bor.

Bild på Timo Reina för medierna:

http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/kuvapankki/Sivut/default.aspx

Närmare upplysningar:

Sirpa Paatero, Kommunförbundets styrelseordförande, 050 512 1602
Timo Reina, tfn 040 555 8458