Pressmeddelande, 

Vice vd-posten vid Kommunförbundet söktes av åtta personer

(Kommunförbundet informerar 15.4.2016) Kommunförbundets nuvarande vice vd Timo Kietäväinen blir verkställande direktör vid Keva.

​Till hans efterträdare har inom utsatt tid sökt följande personer:

  • Janne Laine, politices magister, Nyslott

  • Juha Luukko, ekonomie magister, Ylistaro

  • Tanja Matikainen, juris doktor, förvaltningslicentiat, Turenki

  • Hannu Mänty, förvaltningsmagister, Lahtis

  • Satu Pesola, eMBA, social- och hälsovårdsledning, Tavastehus

  • Timo Reina, vicehäradshövding, juris magister, Träskända

Två av de sökande ville inte ha sina namn publicerade.

Behörighetsvillkoren för befattningen är högre högskoleexamen, god kännedom om kommunsektorn och gedigen ledarerfarenhet. Befattningen är tidsbegränsad till 31.12.2022.

Närmare upplysningar:
Sirpa Paatero, Kommunförbundets styrelseordförande, tfn 050 512 1602 
Hannele Lindfors, personalchef, tfn 050 599 7466

Etiketter