Pressmeddelande, 

Utbildningsanordnarna, lärarna, de studerande och utbildningsförvaltningen:

Absolut nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolorna och läroanstalterna är ett gemensamt orubbligt mål

(Kommunförbundet informerar 30.11.2017) Inom utbildningssektorn vill alla, allt från de studerande till utbildningsanordnarna och ministern uttrycka sitt starka stöd och engagemang för att upptäcka, avslöja och få slut på alla former av sexuella trakasserier i de finländska skolorna och läroanstalterna.

Alla som har undertecknat uppropet har förbundit sig att ha absolut nolltolerans mot trakasserier och betonar att bekämpandet av dem kräver hela samhällets deltagande. När åtgärdsplaner görs upp bör också de studerande delta i planeringen genom elev- och studentkårerna.

Alla som upptäcker trakasserier har en skyldighet att föra saken på tal, ingripa i situationen och uppmuntra den berörda personen att berätta om icke-önskvärda beteenden. Detta gäller i synnerhet chefer, lärare och andra vuxna. Det är på ledningens ansvar att tillsammans med lärarna skapa en trygg verksamhetskultur och lärmiljö.

”Alla barn ska garanteras integritet, trygghet och möjlighet att utvecklas och vara sig själva, skyddade från trakasserier. Skolans och utbildningsanordnarens uppgift är att säkerställa en trygg lärmiljö för alla barn och unga”, betonar minister Sanni Grahn-Laasonen och Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

”Det är viktigt att utbildningsanordnaren fäster uppmärksamhet vid att det råder nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolorna och läroanstalterna”, påminner Terhi Päivärinta från Kommunförbundet och Teemu Hassinen från Bildningsarbetsgivarna. ”Alla som arbetar i en skola eller läroanstalt, såväl elever och studerande som anställda, har rätt till en trygg studie- och arbetsmiljö. Om sexuella trakasserier uppdagas, ska man genast ingripa.”

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen betonar för sin del att läraren alltid ska följa högsta möjliga etik och agera exemplariskt inför barnen och de unga. ”Det är lärarens och chefens uppgift att skapa en på alla sätt trygg miljö för lärandet och något annat beteende hör inte hemma i undervisningsarbetet.”

Studerandeorganisationernas ordförande Bicca Oli, Riina Lumme, Pietu Heiskanen, Anni Koivisto, Jasmina Khabbal och Eini Järvi sammanfattar sitt meddelande så här: ”För många är studieåren också de år man blir vuxen. De färdigheter och vanor som man tillägnat sig under studietiden har man också i arbetslivet. Därför är det viktigt att vår studerandegeneration sätter stopp för sexuella trakasserier och tystnadens kultur. Detta kräver att vi alla deltar: vi har alla ansvar för att ingripa i trakasserier som vi upptäcker. Låt oss tillsammans skapa en studiemiljö där alla är trygga!”

Alla aktörer inom undervisning, fostran och forskning kan uttrycka sitt engagemang i arbete mot trakasserier genom att använda hashtaggen #NOMORE.

Sanni Grahn- Laasonen, undervisningsminister, Undervisnings- och kulturministeriet
Teemu Hassinen, verkställande direktör, Bildningsarbetsgivarna
Olli-Pekka Heinonen, generaldirektör, Utbildningsstyrelsen
Pietu Heiskanen, ordförande, Finlands Gymnasistförbund
Eini Järvi, ordförande, Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Jasmina Khabbal, ordförande, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry
Anni Koivisto, ordförande, Finlands studerandekårers förbund - SAMOK
Riina Lumme, ordförande, Finlands studentkårers förbund (FSF)
Olli Luukkanen, ordförande, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Bicca Olin, ordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS
Terhi Päivärinta, direktör, Finlands Kommunförbund, p. 050 590 4796
Esko Lukkarinen, direktör, Regionförvaltningsverkens enheter för undervisning och kultur
Marianne West-Ståhl, direktör, Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Pressmeddelandet ändrat 4.12.2017 kl. 14.30: i förteckningen med undertecknare har lagts till Esko Lukkarinen och Marianne West-Ståhl från Regionförvaltningsverket.

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe