Pressmeddelande, 

Förhandsuppgifter: Fullmäktige krymper i var tredje kommun – växer endast i en

(Kommunförbundet informerar 5.12.2016) Enligt förhandsuppgifterna om Kommunförbundets enkät kommer två tredjedelar av kommunerna att bibehålla storleken på fullmäktige och en tredjedel kommer att minska fullmäktigeplatserna. Som det ser ut nu kommer endast en kommun, Nakkila i Satakunta, att utöka fullmäktigeplatserna, som blir två fler.

Kommunförbundet skickade enkäten i november till alla fastlandskommunerna, och 275 av dem besvarade den. Svarsprocenten var alltså 93. Av de kommuner som besvarat enkäten har 240 fattat beslutet om storleken på kommande fullmäktige.

Åtminstone 35 kommuner fattar beslutet om fullmäktigestorleken först i december, och därför finns det ännu inte uppgifter om fullmäktigestorleken i alla kommuner.

– Enligt uppskattningen för tillfället väljs det omkring 9 100 fullmäktigeledamöter i kommunalvalet i april 2017, vilket skulle innebära att antalet fullmäktigeledamöter minskar från förra valet med cirka sex procent, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

Mest fullmäktigeplatser försvinner i Lahtis, staden krymper fullmäktige med 43 platser, varefter 59 platser återstår. Kurikka minskar sitt fullmäktige med 35 platser, Lovisa med 24, Säkylä med 21 och Sastamala med 16 platser. I dessa kommuner kommer antalet fullmäktigeplatser framöver att vara 43 i Kurikka, 35 i Lovisa, 27 i Säkylä och 43 i Sastamala.

– Lahtis, Kurikka och Säkylä har på grund av kommunsammanslagningar i början av år 2016 sammanslagna fullmäktigeförsamlingar, och enligt sammanslagningsavtalet minskas fullmäktiges storlek i dessa kommuner. Också Lovisa och Sastamala hade avtalat om ett utvidgat fullmäktige fram till slutet av den pågående fullmäktigeperioden, påpekar Pekola-Sjöblom.

Bland kommuner som inte är sammanslagna kommuner minskas fullmäktiges storlek mest i Janakkala, Orimattila, Ranua och Övertorneå, som alla får 10 fullmäktigeplatser mindre.

Enligt förhandsuppgifterna är Savukoski den enda kommunen som har valt det minsta tillåtna antalet fullmäktigeplatser enligt kommunallagen, dvs. 13 platser. Under den kommande fullmäktigeperioden har Helsingfors största fullmäktige med 85 ledamöter.

I förhållande till invånarantalet har Luhanka flest fullmäktigeplatser, en fullmäktigeplats per 51 invånare, och Helsingfors minst, en fullmäktigeplats per ca 7500 invånare.

Antalet fullmäktigeledamöter har minskat för varje fullmäktigeperiod. I det föregående valet hösten 2012 valdes sammanlagt omkring 9 700 ledamöter (9674), vilket var drygt 700 (ca 7 %) färre än i föregående val år 2008. Förändringarna har till stor del kunnat förklaras med kommunsammanslagningar.

Den nya  kommunallagen tillåter minskning och utökning av fullmäktigeplatserna

Enligt den nya kommunallagen är antalet fullmäktigeledamöter inte längre direkt kopplat till kommunens invånarantal. Minsta möjliga fullmäktige är 13 ledamöter i en kommun med färre än 5 000 invånare och största möjliga är 79 ledamöter i en kommun med över en halv miljon invånare, dvs. Helsingfors.

– I praktiken kan alla kommuner välja att ha fler fullmäktigeledamöter och tre kommuner av fyra kan också minska antalet. Beslut om storleken på följande fullmäktige ska fattas före utgången av året.

Kommunförbundet publicerar följande förhandsuppgifter om antalet kommunfullmäktigeplatser 15.12 och de slutliga uppgifterna 9.1.2017. Förhandsuppgifterna publiceras här.

Närmare upplysningar:
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634
Sirkka-Liisa Piipponen, sakkunnig, tfn 050 448 3366

På webben