Marknadsföring av valfrihet gav resultat och guldmedalj

Finalisterna.

Marknadsföringen av valfrihet inom social- och hälsovården har redan gett resultat i Birkalands sjukvårdsdistrikt, som med sin kampanj också tog hem årets finska mästerskap i kommunal marknadsföring. Enligt juryn visar kampanjen prov på samhälleligt ansvar samtidigt som den medfört fördelar av att vara föregångare.

Silvermedaljen gick till Lahtis stad med mobilapplikationen Porukka som utarbetats för kommuninvånarnas delaktighet. Bronsmedaljen delades av Ranua kommun med marknadsföringen av Hillakylä och Utvecklingscentret för Mellersta Nyland KEUKE med kampanjen Onnistujanaiset för kvinnliga företagare.

Kyyjärvi kommun som arbetat för samhörighet vid mottagandet av asylsökande fick ett hedersomnämnande och mediernas utmärkelse.

Sammanlagt 38 bidrag lämnades in till FM-tävlingen. Priserna delades ut onsdagen den 17 maj i Kouvola under evenemanget för kommunal marknadsföring, Piiri. Utöver de prisbelönta presenterades åtta andra finalister med bidrag om turism, marknadsföring för att locka invånare och näringar samt personalkommunikation.

– Tävlingsbidragen bedömdes ur sex synvinklar: sambandet med strategin, långsiktighet, samarbete, resultat, metoder och mätning. Projekten var omsorgsfullt planerade och väl genomförda, och samarbetets betydelse betonades. Intressanta och djärva projekt i tiden, framhåller juryns ordförande Maritta Mäkelä, marknadsföringsdirektör vid Kommunförbundet.

FM i kommunal marknadsföring ordnades nu för tolfte gången. Genom åren har redan nästan 600 marknadsföringsprocesser eller marknadsföringskampanjer deltagit, bland annat inom näringsliv, turism och marknadsföring för att locka invånare.

Reformer sporrar till marknadsföring

Voittaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Koncernen Birkalands sjukvårdsdistrikt startade en marknadsföringskampanj 2013, och valfrihet på sjukhusen infördes 2014. Genom kampanjen tog koncernen det övergripande ansvaret för att informera medborgarna om valfriheten, och samtidigt fick den ett bättre utgångsläge i tävlingen. Marknadsföringskampanjen föregicks av en omsorgsfull kartläggning av målgrupperna, en omfattande medieundervisning och en effektivisering av kundservicen. 

Den brett upplagda kampanjen har gjort valfriheten och Birkalands sjukvårdsdistrikt mera kända, den har byggt upp en positiv bild av den offentliga servicen och lett till flera kunder och mera inkomster. Kampanjen fortsätter alltjämt och den ökande valfriheten i och med landskapsreformen kommer att kräva fler nya åtgärder.

Samhälleligt ansvar ingår i marknadsföring

– Syftet med marknadsföring är att öka livskraften både i enskilda företag och i hela kommunen. I marknadsföringen av kommuner och regioner ingår i bästa fall också samhällsansvar. Talande exempel på det är utöver valfriheten också bland annat applikationen Porukka i Lahtis och samhörighetsandan i Kyyjärvi, säger Maritta Mäkelä.

I rätt många marknadsföringskampanjer ingår medborgarnas egen insats exempelvis genom sociala medier. Samhörighet och gemensamma projekt är äkta och effektiv marknadsföring, där den offentliga förvaltningen kan ta initiativet. Det har också blivit vanligare att kommunen samlar in färska idéer av kommuninvånarna. 

FM-tävlingen hör till utvecklandet av kommunsektorns marknadsföringskompetens inom nätverket Piiri, som har grundats av Finlands Kommunförbund, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf.  Piiri är ett öppet och avgiftsfritt samarbets- och utvecklingsnätverk för kommunerna och regionerna. Samarbetsföretag i nätverket är Helsingin Sanomat, MTV3, Otavamedia, Kuntalehti och Kommuntorget. 

Årets jury bestod av Jaakko Helenius, verksamhetsledare för SEKES ry, Hannu Komu, verksamhetsledare för FFTO rf, Teemu Moilanen, överlärare vid yrkeshögskolan Haaga-Helia, Lauri Sipilä, vd för MARK Finlands Marknadsförbund, Pauliina Venäläinen, ansvarig expert i kommunikation vid FPA, Jari Seppälä, sakkunnig i kommunikation vid Kommunförbundet och Maritta Mäkelä, marknadsföringsdirektör vid Kommunförbundet och KL-Kustannus. 

Närmare upplysningar:
Maritta Mäkelä, marknadsföringsdirektör, 040 765 8016
Jari Seppälä, sakkunnig i kommunikation,  050 66 743

FM i kommunal marknadsföring 2017, resultat 

Guld 
Elämäsi valinta - kampanj om valfrihet, Birkalands sjukvårdsdistrikt 

Silver 
Porukka, Lahtis stad

Brons 
Arktinen Hillakylä, Ranua kommun
Onnistujanaiset, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab - KEUKE

Hedersomnämnande och mediernas utmärkelse
Asennemuutoksella asukkaita, Kyyjärvi kommun

De övriga finalisterna
Autonvaihtoviikot -kampanja, Kollektivtrafiken i Åboregionen 
Kesäreportterit Naantalissa, Naantalin Matkailu Oy
Lempäälän Idea, Lempäälä kommun
Marknadsföring av Mäntsälä kommun, Mäntsälän Yrityskehitys Oy
Borgå förvandlar historier till tatueringar, Borgå stad
Pyttistillägget, Pyttis kommun
Siisti Iisalmi ja pyöräilyn ja kävelyn asennekasvatushanke, Idensalmi stad 

Etiketter