Pressmeddelande, 

Önskemål till kommunerna:

Nya medborgare att fira Finlands 100-årsjubileum

(Inrikesministeriet, Kommunförbundet och Migrationsverket informerar 4.1.2017)
Inrikesministeriet, Kommunförbundet och Migrationsverket har skickat alla kommuner i Finland en rekommendation för hur nya medborgare kan firas i kommunerna under jubileumsåret för Finlands självständighet 2017.

​Varje kommun eller ekonomisk region kan ordna en fest efter eget val för sina nya medborgare. Festen kan vara allt från en kaffebjudning till ett seminarium eller en gemensam bobollsmatch mellan gamla och nya medborgare eller en gemensam sammankomst av annat slag. Vad som helst som känns lämpligt och hemtrevligt.

Det viktigaste är att möta de nya medborgarna i enlighet med jubileumsårets tema ”Tillsammans”: lära känna de nya medborgarna och göra dem synliga på lokal nivå och tillsammans fundera över vad finskhet är idag!

Migrationsverket har beställt kommunspecifika uppgifter från Befolkningsregistercentralen om alla myndiga kommuninvånare som har fått finskt medborgarskap under 2016. Kommunerna kan begära uppgifterna gratis av Migrationsverket.

Ungefär 10 000 nya medborgare varje år

Enligt grundlagen fås finskt medborgarskap vid födseln och genom föräldrarnas medborgarskap. Medborgarskap kan även beviljas på ansökan eller efter anmälan. Cirka 12 000 personer ansöker årligen om finskt medborgarskap och cirka 10 000 personer per år får ett positivt beslut. De största grupperna som naturaliserades år 2015–2016 var ryssar, somalier, irakier, estländare och afghaner.

En del av kommunerna eller de ekonomiska regionerna (till exempel Åboregionen) ordnar sedan en längre tid tillbaka varje år en fest för att fira invånare som fått finskt medborgarskap. Största delen av de nya finska medborgarna har dock inte blivit firade på motsvarande sätt.

Till exempel i USA har förvärv av medborgarskap alltid varit någonting att fira och i Sverige blev årliga medborgarskapsfester obligatoriska i alla kommuner år 2015. 

Gratulationsbrev till nya medborgare under jubileumsåret

Migrationsverket skickar dessutom ett personligt gratulationsbrev till alla som under 2017 får ett positiv beslut på sin medborgarskapsansökan, för att gratulera till medborgarskapet.

Ytterligare information:

Migrationsverket: kommunikationschef Hanna Kautto, tfn 0295 433 169, fornamn.efternamn@migri.fi

Kommunförbundet: kommunikationsexpert Jari Seppälä, tfn 09 771 2010 eller 050 66743, fornamn.efternamn@kuntaliitto.fi

Inrikesministeriet: informationsdirektör Mika Mäkinen, tfn 0295 488 230 eller 050 555 3425, fornamn.efternamn@intermin.fi

 

Etiketter