Pressmeddelande, 

Rekordmånga kvinnor har valts till  fullmäktigeordförande

(Kommunförbundet informerar 15.8.2017) Enligt Kommunförbundets utredning, som täcker alla 295 kommuner på fastlandet, har ett rekordantal kommuners fullmäktige valt kvinnliga ordföranden. Allt som allt är 39 procent av fullmäktigeordförandena kvinnor. Kvinnornas andel har jämfört med föregående fullmäktigeperiod stigit med 11 procentenheter.

Andelen kvinnliga ordförande har ökat stadigt sedan 1993 då andelen kvinnor var 16 procent. I början av denna valperiod har andelen kvinnliga ordföranden uppnått samma nivå som andelen kvinnor i fullmäktige, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

Av styrelseordförandena är 31 procent kvinnor. Under den föregående fullmäktigeperioden var andelen 26 procent.

Sammanlagt 30 kommuner valde kvinnliga ordförande för både fullmäktige och styrelsen. I 121 kommuner valdes manliga ordförande för både fullmäktige och styrelsen. 

Jämställdhetslagens kvotbestämmelse gäller inte valet av ordförande, vilket innebär att könsfördelningen varierar mycket på ordförandenivå i kommunerna.

Centern i ledningen för 48 procent av fullmäktige och 59 procent av styrelserna

Av ordförandena i samtliga kommuners fullmäktige är 48 procent centerpartister. Centern har gått något tillbaka i ordförandeposter sedan de två föregående fullmäktigeperioderna. Av styrelseordförandeposterna innehar partiet 59 procent av platserna. Andelen har ökat tydligt från de två föregående fullmäktigeperioderna.

Av fullmäktigeordförandena är 22 procent socialdemokrater och 17 procent samlingspartister.  SDP:s andel har ökat något medan Samlingspartiets andel varit mer eller mindre oförändrad sedan fullmäktigeperioden som inleddes 2009.

Samlingspartiet innehar 16 procent av styrelseordförandeposterna och SDP 15 procent. Bådas andel har minskat sedan 2009.

Av fullmäktigeordförandena är 23 procent samtidigt riksdagsledamöter: I fyra kommuner är styrelseordföranden samtidigt riksdagsledamot (Grankulla, Nurmijärvi, Nyslott och Vanda).

Bara en bråkdel av ordförandena under 30 år

Fullmäktigeordförandena är i snitt 52 år, liksom styrelseordförandena. Den yngsta fullmäktigeledamoten är 22 år (Träskända) och den äldsta 76 (Pukkila).

Fullmäktigeordföranden är under 30 år i sex kommuner: Asikkala, Träskända, Kajana, Kuhmo, Torneå och Urjala. Andelen har varit oförändrad under de tre föregående fullmäktigeperioderna.

Styrelseordförandena är under 30 år i fyra kommuner (Idensalmi, Iitti, Ingå, Åbo)

Åldersuppgifterna grundar sig på kandidatregistret på valdagen 9.4.2017.

Ytterligare information om ordförandenas bakgrund i PDF-bilagan.

Närmare upplysningar:
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634
Sirkka-Liisa Piipponen, sakkunnig, tfn 050 448 3366