Pressmeddelande, 

Analys av valdeltagandet:

Valdeltagandet steg tack vare de stora städerna

(Kommunförbundet informerar 10.4.2017) Invånarna i de stora städerna röstade flitigare än tidigare i gårdagens kommunalval, framgår det av Kommunförbundets analys. Det här var den största orsaken till det högre valdeltagandet i hela landet. Valdeltagandet steg med 0,5 procentenheter till 58,8 procent jämfört med valdeltagandet år 2012 (58,3 %).

I de stora städerna steg valdeltagandet mest i Helsingfors (+ 4,2 procentenheter), i Åbo (+ 3,4 procentenheter) och i Tammerfors (+ 3,0 procentenheter).

– I Helsingfors gick man till val för att välja borgmästare, vilket i hög grad bidrog till att öka  valdeltagandet. Också i Tammerfors var kampen mellan de stora partierna hård när det gällde att välja borgmästare, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

– Valresultatet visar att borgmästarmodellen tycks ha en stimulerande effekt på valdeltagandet. Modellen skapar klarhet i arbetsfördelningen mellan de förtroendevalda och tjänsteinnehavarna och ger beslutsfattandet ett ansikte, säger Kommunförbundets vd Jari Koskinen.

Högsta valdeltagandet i Kinnula, lägsta i Kajana

Skillnaderna i valdeltagandet var mycket stora mellan kommunerna, liksom i tidigare kommunalval. Också mellan lika stora kommuner är skillnaderna stora.

Flitigast röstade man i Kinnula, där valdeltagandet nådde upp till 82,6 procent. Kinnula hade också det högsta valdeltagande i hela landet i kommunalvalet 2012 och 2008. Också i Larsmo använde mer än 80 procent av de röstberättigade sin röst (82,5 %).

Mest steg valdeltagandet i Kärkölä (+ 6,9 procentenheter, Närpes (+ 4,5 procentenheter) och Helsingfors.

Lägst var valdeltagandet i Kajana, dvs. 49,3 procent. Kajana är den enda kommun där valdeltagandet inte nådde upp till 50 procent.

Mest sjönk valdeltagandet i Sjundeå (- 9,0 procentenheter), Posio (- 8,9 procentenheter) och i Isojoki (- 7,1 procentenheter).

– Att Sannfinländarna gick bakåt är en möjlig orsak till att valdeltagandet sjönk i många kommuner, bedömer Marianne Pekola-Sjöblom.

Ett klart högre valdeltagande kräver reformer

Jari Koskinen, verkställande direktör för Kommunförbundet, anser att det behövs nya metoder för att valdeltagandet ska stiga ordentligt.

– För att höja valdeltagandet borde vi fördomsfritt prova på att hålla olika val samtidigt, välja borgmästare genom direkta val, sänka rösträttsåldern och möjliggöra internetröstning, säger Koskinen.

Noggranna uppgifter om valdeltagandet i sammandrag finns som bilaga till pressmeddelandet.

Närmare upplysningar:
Jari Koskinen, verkställande direktör, Kommunförbundet, tfn 044 976 4225
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet, tfn 050 337 5634